İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 ŞUBAT-6 MART 2012

AVRUPA KOMİSYONU FRANSA’YI NİTRAT KAYNAKLI SU KİRLİLİĞİ SEBEBİYLE ABAD’A SEVK ETME KARARI ALDI

Avrupa Komisyonu, 27 Şubat 2012 tarihinde Fransa’nın tarım faaliyetlerinde ortaya çıkan nitrat miktarını ve bunun neticesinde oluşan su kirliliğini eleştirerek, durumun Avrupa Adalet Divanı’na (ABAD) götürüleceğini açıkladı.

Komisyon, Fransa’nın Nitrat Direktifinin– yer altındaki su yüzeyindeki suları kirleten nitrat miktarının önlenmesine ilişkin direktif (Directive 91/676/CEE)  -  şartlarını yerine getirmediğini vurguladı. Direktif, üye ülkelere kendi sularını koruma ve denetleme yükümlülüğü getirirken, nitrat kirliliği ile karşı karşıya kalabilecek bölgelere ilişkin koruma önlemleri alınmasını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda, direktifin 1991 yılından beri yürürlükte olmasına rağmen, Fransa’nın zarar görebilecek bölgelere ilişkin henüz etkili bir düzenlemesinin olmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, ülkedeki mevzuatın ve eylem planlarının eksik olduğu ve konuyla ilgili yetersiz kısıtlamaların bulunduğu belirtildi. Komisyon, Fransa’ya 26 Ekim 2011 tarihinde konu ile gerekçeli görüş iletmiş ve Fransa’da ilgili yasaları değiştireceğini taahhüt etmişti. Ancak, Fransa’nın gereken önlemleri almaması ve değişiklik önerilerinin Komisyon tarafından yetersiz bulunması sebebiyle, Komisyon konuyu ABAD’a sevk etme kararı aldı.