İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 ŞUBAT-6 MART 2012

AVRUPA KOMİSYONU POLONYA VE MALTA’YA ÇEVRE KONUSUNDA İHLAL DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu, Polonya’yı Su Çerçeve Direktifine uymadığı gerekçesiyle eleştirerek, bir ay içersinde uyum sağlanmadığı takdirde, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na sevk edeceğini bildirdi. Malta ise Kuşlar Direktifine uymadığı gerekçesiyle eleştiri alırken, Malta’ya ilgili direktife uyum için iki ay süre verildi.

Avrupa Komisyonu, Polonya’yı su kaynaklarının korunması ve suyun kalitesine ilişkin AB yasalarına uymadığı gerekçesiyle eleştirerek, Polonyalı makamlara Su Çerçeve Direktifini (Directive 200/60/EC) uygulamasını talep eden gerekçeli bir görüş gönderildiğini açıkladı. Polonya’nın en geç Mayıs 2004 tarihine kadar ilgili direktife uyumu beklenmekteydi. Bu durumun Polonya için üçüncü kez tekrarlandığı ve uyumun gerçekleşmemesi halinde, konunun Avrupa Adalet Divanı’na taşınacağına dikkat çekildi. Polonya, Haziran 2010’da Komisyon’un ikinci kez gerekçeli görüş iletmesinin ardından Kasım 2011’de yeryüzü ve yer altı sularının korunmasına ilişkin yeni bir yasa kabul etmişti. Ancak, Komisyon söz konusu yasanın ilgili AB direktifine ihlalleri arttırdığını bildirdi.   Polonya’nın gereken önlemleri alması için bir ay süresi bulunuyor.

Malta ise, Kuşlar Direktifi (79/409/CEE) altında, bazı kuş türlerinin - kumru, bıldırcın, altın yağmur kuşu, ardıç kuşu - kontrolsüz avlanması nedeniyle ihlal davası ile karşı karşıya kaldı. Haziran 2011 tarihinde, Komisyon tarafından gönderilen çağrıya karşılık, Maltalı yetkililer gereğinin yapılacağına dair görüş bildirmişti. Ancak henüz etkili ve görünür bir olumlu sonuç sağlanamadığı belirtiliyor. Malta, sadece ardıçkuşu için düzenlemeye giderken, Komisyon’un sorun ile ilgili görüşünü sürdürdüğü görülmekte. Malta’nın Komisyon’un endişelerini ortadan kaldıracak önlemleri almak için iki ay süresi bulunuyor.