İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

İKV YÖNETİM KURULU BASINLA BULUŞTU

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Yönetim Kurulu Üyeleri 12 Mart 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Ömer Cihad Vardan’ın yanı sıra aşağıdaki üyeler katıldı:

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Nuri Görenoğlu

Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz Canevi

Yürütme Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi

Yürütme Kurulu Üyesi Baha Telli

Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Menevşe, İlhan Soylu, Işınsu Kestelli, Münir Üstün, İlyas Gençoğlu, Ahmet Sayar

Denetim Kurulu Üyeleri Kenan Atalay ve Hasan Hüseyin Coşkun

Basın toplantısında bir konuşma yapan İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan yeni yönetim kurulunu tanıttı. Türkiye’nin AB sürecindeki gelişmelere değinen Vardan, yurtiçi ve yurtdışındaki önemli gelişmeleri özetledi. Vardan, Türkiye’nin yakın çevresindeki karışıklıkları ve gelişmeleri yorumladı ve bu gelişmelerin Türkiye’nin AB’ye, AB’nin de Türkiye’ye olan ihtiyacını gösterdiğini ve Türkiye’nin çevresinde bir kutup yıldızı olmaya devam ettiğini belirtti.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Vardan ayrıca siyasi ve ekonomik reformlar için bir model ve itici güç olarak AB’nin Türkiye için önemini vurguladı. Vardan konuşmasının sonunda İKV yönetim kurulunun hedef ve önceliklerini ele aldı ve 2015’te İKV’nin 50’nci Kuruluş yıldönümünü kutlayacağını açıkladı.

Başkan Vardan Suriye iç savaşı ve Ukrayna’daki gerginlik ve Kırım meselesinden söz ettikten sonra bölgedeki karışıklıkların Türkiye’nin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi:

“Aslında sadece bu Ukrayna olayı bile, Tu¨rkiye’nin AB, AB’nin de Tu¨rkiye ic¸in ne denli o¨nemli oldugˆunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kaldı ki, tu¨m bu olaylara bakarak, Tu¨rkiye’nin AB ic¸in bo¨lgede gu¨venebilecegˆi en istikrarlı u¨lke oldugˆunu rahatlıkla so¨yleyebiliriz. Tu¨rkiye, bu karıs¸ık ve c¸alkantılı cogˆrafyada,her ne kadar bazı sıkıntılarla da olsa, ekonomik kalkınma ve demokratikles¸me su¨recine devam eden ve bu¨tu¨nlu¨k ve bagˆımsızlıgˆını gu¨c¸lu¨ bir s¸ekilde koruyan tek u¨lkedir. Tu¨rkiye bu anlamda bo¨lgede parlayan kutup yıldızıdır. Bu¨tu¨n bunları dikkate aldıgˆımızda, Ortadogˆu, Avrasya ve Kuzey Afrika’da etkili olmayı hedefleyen bir AB, Tu¨rkiye gibi bir u¨yeden bu¨yu¨k fayda sagˆlayacaktır.”

İKV Başkanı AB üyelik hedefinin Türkiye’de reform süreci açısından önemini de dile getirdi:

“Bizler tu¨m ic¸ ve dıs¸ gelis¸melere bakarak Tu¨rkiye ac¸ısından da AB c¸ıpasının o¨nemini korudugˆunu du¨s¸u¨nu¨yoruz. Tu¨rkiye’de devam ettirilmesi gereken siyasi ve ekonomik reformlar ic¸in AB, o¨nemli bir model ve itici gu¨c¸ olmaya devam ediyor. Bu noktada Bas¸bakanımızın 2014’u¨ AB su¨recindeki yeni bir milat olarak tanımlaması o¨nemli bir iradeyi de belirtiyor. Bunu c¸ok o¨nemsiyoruz.

O¨te yandan Avrupa Parlamentosunun bugu¨nlerde yayınlanacak olan Tu¨rkiye raporu da AB Mu¨zakere su¨recinin devam etmesi gerektigˆine ve bu bagˆlamda Tu¨rkiye’nin o¨nemine bir kez daha is¸aret ediyor. Raporda ortaya konan bir bas¸ka husus da, henu¨z tamamlanamamıs¸ yeni Anayasa su¨recinin taraflar arasında diyalog ve uzlas¸ma yoluyla bir an o¨nce bitirilmesine yo¨nelik tavsiyeleri. Dogˆal olarak bu da hem hu¨ku¨met kanadına hem de muhalefete go¨rev yu¨klu¨yor.

Başkan Ömer Cihad Vardan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.