İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

AVRO GRUBU VE AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Avro Grubu toplantısında Avro Alanı genel ekonomik durumu, Avrupa İstikrar mekanizması, bankaların doğrudan sermayelendirilmesi, GKRY, Yunanistan ve Portekiz’in istikrar programları ele alındı. Tek Çözümleme Fonu’nun oluşturulması için mümkün olabilecek önlemler, ilave sermaye ihtiyacı ve borç alma kapasitesinin nasıl artırılabileceği ele alındı. Fon’un bölümleri arasında geçici borç ilişkileri konusunda karar süreci üzerine görüşmeler sonucunda üye ülkelerin Kurulun kararlarına belirli düzeyde bir itiraz hakkını ellerinde bulundurmaları değerlendirildi.

Avro Grubu toplantısında ele alınan diğer bir konu, bankaların ödeme güçlüğüne girmeleri halinde bunun vergi verenler yerine finans sektörü tarafından karşılanmasının yanı sıra, çözümleme maliyetlerinin dağılımının asimetrik olmasının önlenmesi ve dengeli bir dağılım sağlanması oldu. Ayrıca toplantıda, Avrupa Komisyonu’nun 5 Mart tarihinde sonuçlandırdığı, sürdürülebilir büyüme ve istihdam için üye ülke makroekonomilerinin gözden geçirilmesi çalışması değerlendirildi.

Avro Grubu, ekonomik program yürüten Yunanistan hakkında, ülkenin ilerleme sağladığını, ancak ülkede incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka heyetinin bu seferki gözden geçirmesinin tamamlanabilmesi ve öngörülen mali yardımı diliminin serbest bırakılabilmesi için bazı ekonomik reformlar gerçekleştirilmesi konusunda karşılıklı anlaşılması gerektiğini belirtti.

11 Mart’ta gerçekleştirilen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları tek denetim mekanizmasının kurulması görüşmelerini AP’nin yasama dönemi sona ermeden kabul edebilmesi için, 14-17 Nisan’daki oturumlarında sonuçlandırması çağrısında bulundu. Üye ülkelerin vergi kaçakları ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak düzenlenen tasarruflardan elde edilen gelirin vergilendirilmesine ilişkin kuralların güçlendirilmesi üzerine görüştüler ve ilgili direktifin bir sonraki zirvede kabul edilmesini kararlaştırdılar. GKRY’ye ilişkin olarak ise, Troyka’nın üzerinde anlaştığı taahhütlerin yerine getirildiği ve Avrupa İstikrar Mekanizmasının 150 milyon avro tutarındaki yardım diliminin serbest bırakılacağı belirtildi.