İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

Avrupa Merkez Bankası menkul kıymetlerin değerlendirilmesine ilişkin rehber yayınladı

Avrupa Merkez Bankası 11 Mart 2014 tarihinde banka denetçilerinin, 128 Avro Alanı bankasına ilişkin olarak yaz dönemine kadar yürütmesi öngörülen, menkul kıymetlerin gözden geçirilmesine ilişkin metodolojiyi içeren el kitabını yayınladı. Gözden geçirmenin, seçilmiş portföylerde toplam risk ağırlıklı menkul kıymetleri içermesi öngörülüyor.