İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

Avrupa Komisyonu AB’de hukuk devleti ilkesinin korunmasına yönelik bir teklif sundu

Avrupa Komisyonu 11 Mart 2014 tarihinde, AB üyesi 28 ülkede hukuk devleti ilkesine sistemsel tehditlere karşı bir koruma mekanizması öngören bir teklif sundu. Adalet ve İçişlerinden sorumlu Komisyon üyesi VivianeReding tarafından yapılan açıklamada, teklifle getirilen sistemin AB hukukunun üye ülkelerce ihlal edilmesi durumunda harekete geçirilen “ihlal prosedürü”nü ve AB Antlaşması’nın 7’nci Maddesinde yer alan “bir üye ülkenin AB değerlerini önemli ölçüde ve sürekli ihlal etmesi halinde oy haklarının askıya alınması” prosedürünü tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, yeni sistemde Komisyon’a hukuk devleti ilkesini sistematik olarak ihlal eden üye devletle diyaloğa geçme yetkisi verilerek bir erken uyarı mekanizması getiriliyor. Sorunun sürmesi halinde, Komisyon ilgili üye ülkeye resmi bir tavsiyede (recommendation) bulunacak. Ardından Komisyon, hazırladığı tavsiye çerçevesinde hukuk devleti ilkesi ihlallerini nasıl gidereceğine dair üye ülkenin sunduğu önerileri denetleyecek.

Avrupa Komisyonu tarafından önerilen tavsiyede, verilen süre sonunda tatmin edici bir sonuç alınamazsa, Komisyon bu kez üye ülkenin oy haklarının askıya alınması mekanizmasına başvurabilecek.