İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

Stajlar için kalite çerçevesine ilişkin teklif AB Konseyi tarafından onaylandı

10 Mart 2014 tarihinde Brüksel’de düzenlenen AB İstihdam ve Sosyal Politikalar Konseyi Toplantısı’nda bir araya gelen AB istihdam ve sosyal politika güvenlik bakanları stajlar için kalite çerçevesine ilişkin bir teklifi onayladı. Teklif ile stajyerlerin adil koşullarda kaliteli iş deneyimi kazanmaları ve iş bulma şanslarını artırmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda, Üye Devletler stajlarda şeffaflığı ve kaliteyi artırmaya yönelik birtakım kılavuz ilkeleri hayata geçirmeye davet ediliyor.

Teklife göre; stajlar yazılı bir anlaşmayla sağlanmalı, stajyerlerin çalışma koşulları geliştirilmeli, stajyerler için kaliteli öğrenme içeriği sağlanmalı, stajyerlerin çalışma koşulları iyileştirilmeli, staj süreleri makul olmalı ve stajyerlerin AB sınırları içinde hareketliliği artırılmalı.

İngiltere öneriyi uygulamaya geçirmeyeceğini açıklarken, diğer Üye Devletler teklifi uygulamak için alacakları tedbirleri 2016’ya kadar Avrupa Komisyonu’na bildirme taahhüdünde bulundu.

Bilindiği gibi, stajlar gençlerin öğrenimden istihdama geçişinde kilit rol oynuyor. Ancak, hâlihazırda stajlara ilişkin Üye Devletlerde farklı uygulamalar mevcut. Son Eurobarometre kamuoyu araştırması, her üç stajdan birinin öğrenme içeriği ve çalışma koşulları bakımından belirli standartların altına kaldığını gösteriyor. Bu çerçevede, stajlar için kalite çerçevesine ilişkin teklifin onaylanmasının aynı zamanda Gençlik Garantisi Şemalarının uygulanmasına da destek sağlaması amaçlanıyor.