İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

Komisyon OTP reformu kapsamında yeni eylemleri kabul etti

AB Komisyonu Ortak Tarım Politikası’nı (OTP) daha adil, daha çevreci ve daha hedef odaklı yapmayı içeren reform kapsamında yetkilendirilen eylemlerle ilgili ilk paketi kabul etti.  Bilindiği gibi, AP ve AB Konseyi bu doğrultuda dört ana eylemi  13 Aralık 2013 tarihinde kabul etmişti. 11 Mart 2014 tarihinde Komisyon tarafından da kabul edilen dört ana eylem planı 10 başlıktan meydana gelmekte;

-- Doğrudan ödemeler

-- Doğrudan ödemeler, kırsal kalkınma ve çapraz uyuma ilişkin ödemeler ve idari yaptırımlar için entegre yönetim ve denetim sistemi, 

-- Tarım ürünlerinin özel firmalar tarafından depolanmasına ilişkin ön koşullar,

-- Meyve, sebze ve işlenmiş meyve-sebze sektörleri,

-- Okullarda meyve ve sebze dağıtımına ilişkin tedbirlere ilişkin yardım, 

-- Zeytin ve zeytin yağı sektörünü destekleme programları,

-- Şarap sektöründeki ulusal destek programlarına ilişkin tedbirler,

-- Kırsal kalkınma desteği,

-- Ödeme kurumları, diğer kurumlar, finans yönetimi, avronun güvenliği ve kullanımı,

-- Kamu müdahale harcamaları.

Bunun yanında Komisyon 10 Mart 2013 tarihinde AB genelinde OTP ile ilgili yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, AB vatandaşlarının dörtte üçü (yüzde 77) yeni OTP’yi yararlı bulduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 92’si yeni OTP’yi daha hedef odaklı ve adil bulurken, yüzde 91’i ise daha çevreci olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi yeni OTP AB bütçesinin üçte birini oluşturmakta. Ankete göre, AB vatandaşlarının yüzde 45’i AB bütçesinden tarıma ayrılan payı yeterli bulurken, yüzde 26’sı az ve yüzde 13’ü ise fazla bulduğunu belirtti. 

AB’nin Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Dacian Ciolo? yaptığı açıklamada, sonuçların AB’de tarıma verilen önemin bir sonucu olduğunu, yeni OTP’nin  toplumda oluşan beklentileri karşılamaya yönelik olacağını ve çiftçi-sivil toplum ilişkisini  güçlendirmeyi amaçlayacaklarını belirtti.