İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

AB Konseyi, Avrupa Dayanışma Fonu’na yeni kurallar getiriyor

AB Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper) 12 Mart 2014 tarihinde Avrupa Dayanışma Fonu’na ilişkin yeni kurallar getirilmesini öngören bir tüzük tasarısını onayladı. Söz konusu tasarı, AB Dayanışma Fonu’nun  doğacak olan gereksinimler doğrultusunda daha etkin ve uyumlu olarak kullanılmasını öngören bir takım kuralları içeriyor.

Bilindiği üzere söz konusu fon, AB’nin doğal afetler sebebiyle mağdur olan bölgelere yönelik maddi destek sağlamasını hedeflemekte. Yeni kurallar kapsamında bu fon sayesinde, doğal afetler nedeniyle zarar görmüş ve hasara uğramış bölgelere daha kısa sürede kaynak ulaştırılması; bu çerçevede, azami 50 milyon avroluk bir ön ödeme yapılması öngörülüyor.

Belirlenen yeni kurallar doğrultusunda AB Üye Devletlerinin olası bir doğal afetle karşı karşıya kaldıklarında, en geç 12 hafta içerisinde, belirlenen Dayanışma Fonu ön ödeneğinden yararlanabilmek için resmi bir talepte bulunmaları gerekiyor. Yapılan başvurunun, bu süreci takiben ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından en geç 6 hafta içerisinde değerlendirilmesi ve ön ödenekten mağdur bölgeye ödenecek olan miktarın belirlenmesi; ileriki aşamada ise AB Konseyi ve AP tarafından onaylanması gerekiyor.