İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

Barselona 2014 yılının “Avrupa’nın Yenilikçilik Başkenti” seçildi

Barselona, 11 Mart 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın Yenilikçilik Başkenti (“iCapital”) seçildi. Avrupa Komisyonu bu kararı, Barselona’nın yeni teknolojilerin kamu yararına kullanılmasında üstün başarı göstermesi sebebiyle verdiğini açıkladı. Bu unvanla birlikte 500 bin avroluk yenilikçilik ödülüne de kavuşan Barselona, bu ödülü yenilikçilik kapsamında geliştirilen ileri düzeydeki girişimlere yatırım yaparak değerlendireceğini duyurdu.

Bilindiği üzere Barselona Belediye Meclisi 2011 yılında yeni teknolojiler aracılığıyla ekonomik kalkınmanın desteklenmesini ve halkın refah düzeyinin artırılmasını hedefleyen “Barcelona as a peoplecity” başlıklı bir projeye imza atmıştı. Barselona bu kapsamda aşağıdaki alanları öncelik olarak belirlemişti:

-- Bireyler ve özel şirketlerle şeffaf veri paylaşımının desteklenmesi;

-- Akıllı aydınlatma, hareketlilik ve artık enerjiden faydalanma;

-- Sosyal yenilikçilik;

-- Proje kapsamında araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu paydaşları ve özel paydaşlar arasındaki iş birliğinin artırılması;

-- Yenilikçiliğin desteklenmesine yönelik şehrin farklı alanlarındaki “akıllı” hizmetlerin etkinleştirilmesi.