İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

AP tüm cep telefonları için tek şarj cihazı istiyor

AP 13 Mart 2014 tarihindeki oturumunda, israf ve tüketiciler için gereksiz uğraşmayı önlemek ve maliyetleri düşürmek gerekçesi ile AB’de satılan tüm cep telefonları için ortak bir şarj cihazı olması hususunda karar verdi. Bu konuda Bakanlar Konseyi ile önceden uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Tek bir şarj cihazı olması hususu Modernleştirilmiş Radyo Gereçleri Direktifi kapsamında ele alındı. Taslak Direktif piyasadaki radyo gereçleri, cep telefonları, otomobil kapısı anahtarları ve modemler ile ilgili uyumlaştırılmış kurallar koyuyor. Direktife göre, yeni güvenlik kurallarını karşılamayan radyo gereçlerinin tespiti için ilgili makamlara yetki veriyor.

Direktifin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Komisyonu piyasaya sürülmeden önce kayda geçirilmesi gereken gereçleri belirleyerek bir veri tabanı oluşturacak. AP tarafından kabul edilen taslak direktifin, resmen Konsey tarafından onaylanmasını takiben, üye devletlerin 2 yıl içinde direktifi kendi ulusal yasalarına aktarmaları gerekecek. İmalatçılara uyum sağlamaları için 1 yıl daha süre tanınacak.