İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2014

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı müzakerelerinin dördüncü turu tamamlandı

AB ve ABD arasında öngörülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın müzakerelerinin dördüncü turu 10 ve 14 Mart 2014 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi. Bu turda yürütülen müzakerelerde pazara erişiminin yanı sıra,  düzenlemelere ve kurallara ilişkin konulara odaklanıldı. Pazara erişim kapsamında, öncelikli olarak tarifeler, hizmet ticareti ve kamu alımları görüşüldü.

Düzenlemelere ilişkin yapılan görüşmelerde ise, özellikle sağlık ve bitki sağlığı konularındaki önlemler ve ticaretin önündeki teknik engeller ele alındı. Ayrıca ilaçlar, kozmetik ürünler, tıbbi cihazlar, otomotiv ve kimya gibi birçok sektöre ilişkin düzenlemeler de incelendi. Tüm bunların yanı sıra , sürdürülebilir, iş gücü ve çevre, enerji ve ham maddelerin ticareti, gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin kurallar da daha kapsamlı bir şekilde ele alındı.

KOBİ’ler de bu müzakere turunda önemli bir gündem maddesini oluşturdu. KOBİ’lere ilişkin AB müzakere Heyet Başkanı Ignacio Garcia Bercero’nun yaptığı açıklamada, AB’nin ilk defa üçüncü bir ülke ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasında KOBİ’lere ilişkin bir bölüm ekleneceğine dikkat çekti. Bu durumun önemini göstermek amacıyla da, AB ve ABD müzakerecileri, küçük şirketlere odaklı bir çalışma yayımladılar.

Söz konusu çalışmaya Avrupa Komisyonu’nun, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152266.pdf internet adresinden ulaşılabilir.