İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 ŞUBAT 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği gündeminde 20 Şubat’ta Avro Alanı Maliye Bakanları tarafından onaylanan kurtarma paketi ile ilgili tartışmalar devam etti. 25-26 Şubat’ta Mexico City’de bir araya gelen G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları İMF devreye girmeden önce AB’nin Avrupa Kurtarma Fonunu güçlendirmesi gerektiğini vurguladılar. Avrupa Komisyonu Avrupa ekonomisinin son üç yıllık dönemde ikinci kez daralmaya girdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, bütçe açığını azaltmayı başaramayan Macaristan’ın uyum fonu kapsamındaki 2013 yılı ödeneği olan 495 Milyon Avro’luk fona erişimini askıya alacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu, AB ile Ermenistan arasında Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmasına yönelik müzakerelerin başladığını açıkladı.

23-23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen 68’inci Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında konuşma yapan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin katılım müzakerelerine yeni bir ivme kazandırmak için Ekim 2011’de ortaya koyduğu “pozitif gündem”i desteklediğini belirterek, AB kurumlarını ve üye devletleri de pozitif gündemi desteklemeye çağırdı.

Batı Balkanlar açısından önemli gelişmelerin yaşandığı geçen hafta, Sırbistan ve Kosova heyetleri AB arabuluculuğunda gerçekleşen Belgrat-Priştine diyaloğunda, Kosova’nın bölgesel forumlarda temsili ve bütünleşmiş sınır yönetimi konusunda anlaştılar. Böylelikle, Sırbistan’ın AB adaylığı için ön koşul kabul edilen Kosova ile AB arabuluculuğunda gerçekleşen diyalogda ilerleme sağlanması ve ilişkilerin normalleştirilmesi şartları Sırbistan’ın adaylığının ele alınacağı Mart ayı AB Liderler Zirvesi’ne bir hafta kala çözülmüş oldu. Bosna-Hersek hükümeti de Haziran 2012’de Avrupa Birliği’ne adaylık başvurusu yapacağını açıkladı.

Suriye’de Esad rejiminin sivil halka uyguladığı şiddet devam ederken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu elliyi aşkın ülkenin Dışişleri Bakanları Suriye’deki krizi çözebilmek için Suriye Halkının Dostları Grubu çerçevesinde 24 Şubat’ta Tunus’ta bir araya geldi. AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları da 27 Şubat’ta AB’nin Esad rejimine karşı uyguladığı yaptırımları ağırlaştırma kararı aldılar. Bu kapsamda, Suriye Merkez Bankası’nın AB’deki varlıklarının durdurulması, altın ve değerli taş ticaretinin yasaklanması, Suriyeli şirketler tarafından işletilen kargo uçakları için AB havalimanlarına iniş yasağı ve Suriyeli 7 Bakanın yaptırımlar kapsamına alınmasına karar verildi.

İktisadi Kalkınma Vakfı 23-24 Şubat tarihlerinde Avro Krizi’ne ışık tutmak amacıyla iki seminer düzenledi. 23 Şubat’ta gerçekleşen ve Leiden Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jan Slot’un konuşmacı olarak katıldığı “Ekonomik ve Parasal Birliğin hukuki boyutu” konulu seminerde ekonomik ve parasal birliğin esasları, kuralları, işleyiş mekanizması ve karşı karşıya olduğu sorunlar ele alındı.  İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun açış konuşması yaptığı, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğünden Dirk Verbeken, Atina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nicholas Baltas, Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fabian Amtenbrink, Koç Üniversitesi’nden Dr. Murat Üçer ve Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’den Dr. Zsolt Darvas’ın katılımıyla T.C. Merkez Bankası Eski Başkanı Yavuz Canevi’nin moderatörlüğünde 24 Şubat’ta gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında ise, Ekonomik ve Parasal Birliğin geleceği analiz edildi.

İKV, Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel ile AB’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, Türkiye’nin AB ile yürüttüğü üyelik müzakereleri ve son dönemde sıkça tartışılan “pozitif gündem”e ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajın tam metni bültenin sonundaki ekte verilmiştir.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta diliyoruz.