İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 ŞUBAT 2012

AVRUPA BİRLİĞİ, ERMENİSTAN İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİ BAŞLATMAYA HAZIRLANIYOR

AB Konseyi, 17 Şubat 2012 tarihinde Avrupa Birliği’nin Ermenistan ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini başlatılması için onay verdi. Avrupa Komisyonu, müzakerelerin başlaması için, Ermenistan'dan, özellikle teknik düzenlemeler, sağlık ve bitki sağlığı ile ilgili önlemler ve fikri mülkiyetin koruması alanlarında bir dizi reformlar yapmasını talep etmişti.  Ermenistan'ın bu alanlarda “yeterli ilerleme” kaydetmesi üzerine,  Avrupa Komisyonu da, Ermenistan ile Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması için (Deep and Comprehensive Free Trade Area- DCFTA) müzakerelerini başlatmaya karar verdi.  Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, Ermenistan ile serbest ticaret müzakerelerinin başlatılmasının Ermenistan ile AB arasındaki ticaret ilişkileri bakımından bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması, Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership- EaP) ve Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde Temmuz 2010 tarihinden bu yana Ermenistan ile müzakere edilen Ortaklık Anlaşması’nın bir parçasını oluşturuyor. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu müzakereler, “modern, şeffaf ve tahmin edilebilir ticaret ve yatırım ortamında hayati önem kazanan konuları kapsayacak” ve pazara giriş koşulları ile birlikte, “Ermenistan'la AB arasında daha yakın bir ekonomik entegrasyona yardımcı olacak düzenleyici yakınlaşmaya da odaklanacak”. Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması, Ermenistan'a, Avrupa Tek Pazarına daha avantajlı erişim imkânı sağlayarak, Ermenistan’da ekonomik büyümenin hızlanmasını sağlayacak.  Ayrıca, Ermenistan ve AB arasında daha yakın bir ekonomik entegrasyon ile Ermenistan'daki siyasi istikrar ve güvenliğin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Avrupa Birliği, Ermenistan'ın birinci ticari ortağı konumunda olup, 2011 yılında iki taraf arasında malların ticaret değeri 960 Milyon Avro'ya ulaştı. Halihazırda Ermenistan, AB'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında AB piyasalarına tercihli erişimden faydalanıyor ve AB’den sürdürülebilir kalkınma ve iyi yönetişim (GSP+) için ilave teşvik alıyor.