İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU, ACTA’YI AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NA SEVK ETTİ

Ticarette Sahteciliğin Önlenmesi Anlaşması’nın (Anti-Counterfeiting Trade Agreement- ACTA) onay sürecinin birçok üye ülke tarafından askıya alınması ve birçok ülkede protestolara neden olmasının ardından, Avrupa Komisyonu Üyeleri 22 Şubat’ta ACTA’yı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) sevk etti.

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht 22 Şubat’ta bir açıklama yaparak, tartışmalı anlaşma ile ilgili temel insan hakları ihlali iddialarının incelenmesi için ABAD’a başvurduklarını açıkladı. De Gucht, ACTA’nın Aralık 2011’de Avrupa Konseyi’nde oybirliğiyle kabul edildiğini ve üye devletlerin ACTA’yı imzaladıklarını anımsattı. Son zamanlarda, ACTA’nın ulusal hükümetler tarafından onay sürecinin Avrupa genelinde internet özgürlüğü ve fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili bir tartışmaya yol açtığını belirtti. ACTA ile ilgili tartışmanın, sosyal medyada ve internet bloglarında yanlış bilgilendirme ve söylentilerle dayalı olarak sürdüğüne değinen De Gucht, tartışmanın gerçeklere dayanması gerektiğini ve bu nedenle, söz konusu anlaşmanın ABAD’a sevk edilmesinin gerekli bir adım olduğunu belirtti.

ACTA’nın fikri mülkiyet haklarına küresel standartlar getirmeyi amaçladığını belirten De Gucht, bunun Avrupalı firmaların dünyanın dört bir yanında iş yaparken, ürünlerini korumalarını kolaylaştıracağını belirtti. Fikri mülkiyetin, “Avrupa’nın başlıca hammaddesi” olduğunun altını çizen De Gucht, 200 Milyar Avro’luk sahte ve korsan ürünlerin dünya pazarında dolaşmasından dolayı yitirilen işlerin korunmasına da yardımcı olacağını belirtti. De Gucht, ayrıca, ACTA’nın son zamanlarda sosyal medyada iddia edildiğinin aksine, web sayfalarının sansür edilmesine ve kapanmasına yol açmayacağına; dolayısıyla internet ve ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını vurguladı. İnternet ve sosyal web sayfalarının kullanımının değişmeyeceğini, bu alanda yeni kurallar getirilmediğini; ACTA’nın yalnızca mevcut kuralların uygulanmasını sağladığını kaydetti.

ACTA’nın yürürlüğe girebilmesi için, üye ülkelerin parlamentolarında ve Avrupa Parlamentosu’nda onaylanması gerekiyor.