İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU ALMANYA VE AVUSTURYA’DA HAVALİMANLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu 22 Şubat 2012 tarihinde, Almanya ve Avusturya kamu otoriteleriyle Saarbrücken, Zweibrücken, Lübeck-Blankensee (Almanya) ve Klagenfurt (Avusturya) havalimanları arasında yapılan mali anlaşmaların ve bu havalimanlarıyla bunları kullanan havayolu şirketleri arasında yapılan indirim ve pazarlama anlaşmalarının AB devlet yardımları kurallarıyla uyumlu olup olmadığını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Komisyon’dan yapılan açıklamaya göre, rakipleri karşısında haksız bir avantaj sağlayan devlet yardımı içeren bu anlaşmaların iç pazarda rekabeti bozma olasılığı göz ardı edilemez.  Kamu otoritelerinin ekonomik faaliyette bulunan şirketlerle ticari ilişkiye girmeleri ya da yatırım yapmaları, eğer bu ilişki piyasa koşullarında hareket eden özel şirketlerin kabul edebileceği şartlarla yürütülüyorsa AB devlet yardımları kuralları buna engel değildir. İlke olarak havacılık sektöründe “altyapı yatırım yardımları”, eğer “gerekli ve orantılı ise, genel çıkarlara hizmet ediyorsa ve ayrımcılık yapmıyorsa”, AB rekabet kurallarına uygun olduğu kabul edilebilir. Buna karşılık, söz konusu olayda olduğu gibi eğer verilen “işletme desteği” (operating support) ise bunun havalimanları arasındaki rekabeti bozma olasılığı çok daha yüksektir ve prensip olarak iç Pazar ile bağdaşmaz.