İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 ŞUBAT 2012

AB STANDARTLARINA GÖRE MODERNİZE EDİLEN KÜÇÜKÇEKMECE BALIK PAZARI AÇILDI

Küçükçekmece Belediyesi’nin 2010 yılında başvurusunu yaptığı "Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı'nda AB Standartlarının Uygulanması" projesi hayata geçti. Türkiye genelinde yapılan 400 başvuru arasından ilk 24'e girerek AB fonundan 145 bin Avro hibe kazanan Küçükçekmece Belediyesi, AB standartlarında hazırladığı balık pazarının açılış törenini geçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, balık tüketiminin sağlıklı bir şekilde yapılması için bu projeyi başlattıklarını dile getirdi ve balıkçıları bir merkezde toplayarak balığın üretimden tüketimine kadar olan tüm evrelerinin en iyi şekilde yapılması için eğitim verdiklerinin de belirtti.

Belediye Başkanı Yeniay’dan sonra söz alan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış “AB Standartlarının Küçükçekmece Perakende Balık Pazarında Uygulanması Projesi” ile AB fonları kullanılarak Türkiye’nin Avrupa Birliği Standartlarının üstünde bir balık pazarına kavuştuğunu belirtti. Su ürünlerinin Türkiye’nin AB’ye ihraç ettiği tek hayvansal ürün olduğunu ifade eden Bağış, proje kapsamında 35 ilde balıkçılık konusunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Toplantının öğleden sonraki ilk bölümünde Sivil Toplum Diyaloğu II Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı kapsamında balıkçılık konusundaki projelerin AB Ülkelerinden gelen proje ortaklarının sunumlarının yer aldığı “Sivil Toplum Diyaloğuna AB’den Bakış” konulu oturum yapıldı. Son bölümde ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri ve AB Türkiye Delegasyonu üyelerinin de katıldıkları AB Balıkçılık Politikaları ve AB müktesebatı Uyum Paneli gerçekleştirdi.