İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI “AVRUPA BİRLİĞİ VE EKONOMİK KRİZ” HAKKINDA İKİ TOPLANTI DÜZENLİYOR

23 ve 24 Şubat 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıların ilkinde AB hukukçusu Leiden Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Piet Jan Slot AB’de ekonomik ve parasal birlik hakkında bir eğitim semineri verecek. “AB’de Ekonomik ve Parasal Birlik: Hukuksal boyut” adı eğitim seminerinde ekonomik ve parasal birliğin temelleri, kuralları, işleyiş mekanizmaları ele alınacak. Seminerin ikinci oturumunda Avro alanında yaşanan krize karşı alınan önlemlerin hukuki boyutu tartışılacak.

Semineri verecek olan Prof. Dr. Piet Jan Slot, Hollanda Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Avrupa Enstitüsü öğretim üyesidir. Leiden Üniversitesi’nde Avrupa Hukuku Master programını kurmuştur ve yirmibeş yılı aşkın bir süre Avrupa Enstitüsü’nün Müdürlüğünü yapmıştır. AB hukuku alanında önde gelen akademik yayınlardan biri olan “Common Market Law Review”un yazı kurulunda görev yapmıştır, halen danışma kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Prof. Slot, AB Adalet Divanı dahil olmak üzere çeşitli mahkemeler ve tahkim kurulları için görüş hazırlamış ve danışmanlık yapmıştır. AB hukukunda temel özgürlükler, ekonomik ve parasal birlik, AB Vatandaşlığı, tarife dışı engeller, rekabet hukuku, devlet yardımları, iç Pazar,  müktesebat uyumlaştırması gibi konular başta olmak üzere AB hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Bu alanda çok sayıda araştırması olup, makaleleri ve kitapları yayınlanmıştır.

24 Şubat 2012 tarihinde yapılacak olan toplantı ise İKV’nin başlatmış olduğu “Ortak Geleceğimizi Düşünmek” adlı yuvarlak masa toplantıları serisinin ikincisini oluşturuyor.  Toplantıların amacı Avro alanındaki ekonomik krizden, dış politika ve güvenliğe, iklim değişikliği ile mücadeleden göç politikalarına kadar AB için geleceğe yönelik sorun oluşturan alanlarda mevcut durumu gözden geçirmek, AB’nin politika opsiyonlarını değerlendirmek ve aday ülke Türkiye’nin bakış açısı ile yapabileceği katkıları göz önünde bulundurmaktır. “Ekonomik ve Parasal birliği yeniden yapılandırmak” adlı toplantıda konunun uzmanları Avro alanında yaşanan krizi analiz edecek ve çözüm yollarını tartışacak.

Toplantıda aşağıdaki sorulara yanıt aranacak:

  • Avro alanındaki krizi kontrol altına almak ve yeni krizlerin ortaya çıkmasını engellemek için alınan önlemlerin etkileri nasıl olacaktır?
  • Ekonomik ve parasal birliğin yeniden yapılandırılması güçlü bir Avro alanı için yeterli olacak mıdır?
  • Krizi doğuran asıl unsurlar nelerdir? Bunlarla etkin bir şekilde mücadele edilebilmekte midir?
  • Krize karşı alınan önlemler AB’nin hukuki ve kurumsal yapısından ne gibi etkilere yol açacaktır? Daha federal ve/veya çok vitesli bir Avrupa’dan söz edebilir miyiz?
  • AB’de yaşanan bu kriz Türkiye’yi hem iktisadi açıdan, hem de üyelik perspektifi açısından nasıl etkilemektedir?

24 Şubat’ta Avro krizinin ele alınacağı yuvarlak masa toplantısı İKV Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun açış konuşması ile başlayacak. Toplantıya özel konuk olarak katılacak olan Dirk Verbeken Avrupa Komisyonu Ekonomi ve Mali İşler Genel Müdürlüğü’nde üst düzey Avrokrat olarak görev yapıyor ve Türkiye masasından sorumlu. AB’de ekonomik krizin boyutlarını ve etkilerini aktarabilecek en yetkili isimlerden biri.

24 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan panelin yöneticiliğini T.C. Merkez Bankası eski Başkanlarından Yavuz Canevi yapacak. Canevi, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İKV Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. Panelde yer alacak olan uzmanlara gelince, Prof. Dr. Fabian Amtenbrink, Hollanda Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde görev yapıyor ve AB kurumsal hukuku ve ekonomik ve parasal birlik yanında, Merkez bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşları üzerine çalışıyor.

Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nicholas Baltas ise Yunanistan’da borç krizi ve ekonomik ve sosyal etkileri konusunda en yetkili isimler arasında yer alıyor. Baltas, 2005 yılından bu yana Yunan Kamu Kuruluşları ve İşletmeleri Merkezinin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Panel konuşmacılarından Dr. Zsolt Darvas, 2009’dan bu yana Bruegel düşünce kuruluşunda araştırmacı olarak çalışıyor. Aynı zamanda Macar Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü’nde ve Budapeşte Corvinus Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 1994-2005 arasında Macaristan Merkez Bankası araştırma bölümünde müdür yardımcısı olarak çalışan Darvas’ın son olarak, “Ten roots of the Euro crisis (Avro krizinin 10 nedeni)” adlı bir makalesi yayımlandı.

Dr. Murat Üçer, EuroSource Türkiye Danışmanı olarak yabancı yatırımcılara makro ekonomik analiz hizmetleri veriyor ve Koç Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Daha önce IMF, IIF, CSFB gibi yabancı kurumlarda ekonomist olarak çalışan ve Türkiye'de de Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Yapı ve Kredi Bankası gibi çeşitli kurumlarda danışmanlık görevlerinde bulunan Murat Üçer, Danışman olarak ticari bankalara, çokuluslu şirketlere ve kamu kurumlarına finansal ve ekonomik alanlarda hizmet vermekte.

23 ve 24 Şubat tarihlerindeki eğitim semineri ve yuvarlak masa toplantısı İngilizce yapılacak olup, simultane çeviri olacak. Toplantı programlarına www.ikv.org.tr adresinden ulaşılabilir.