İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

14’ÜNCÜ AB-ÇİN ZİRVESİ PEKİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14’üncü AB-Çin Zirvesi Avrupa Birliği’ni temsilen AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı  Manuel Barosso ile Çin Halk Cumhuriyeti’ni temsilen Başbakan Wen Jiabao’nun katılımıyla 14-15 Şubat 2012’de Pekin’de gerçekleşti. AB-Çin stratejik ortaklığı, Avro Alanı borçlanma krizi, inovasyon alanında işbirliği ve yatırımcılığın geliştirilmesi ile ilgili ticari ilişkiler, halklararası diyalog, Avrupa 2020 Stratejisi, Çin’in 12’nci 5 yıllık planı ve enerji konuları, G20 ve iklim değişikliği ile Ortadoğu’daki gelişmeler, İran’ın nükleer programı, Kuzey Kore ve Burma/Myanmar olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konular görüşülen başlıca konular oldu.

AB Konseyi Başkanı Van Rompuy Zirve’nin ardından yaptığı açıklamada AB ve Çin arasında giderek artan bağımlılığa dikkat çekerek bu bağımlılıktan müşterek yararlar sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

AB ile Çin arasındaki ticaretin değerinin günde 1 Milyar Avro’dan fazla olduğunu belirten Van Rompuy, ticari ilişkileri geliştirme ve dengeleme konularını görüştüklerini belirtti. Avrupalı firmaların Çin pazarına erişiminin kolaylaştırılması, yatırımların ve fikri mülkiyet haklarının korunması ile korumacılık konusundaki endişelerini Jiabao’ya ilettiklerini söyleyen Van Rompuy, inovasyon, araştırma ve teknoloji gibi alanlarda da işbirliği yapma kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca, şehirleşme alanında AB-Çin diyaloğu başlatma kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Zirveden sonra yapılan ortak basın açıklamasında, Çin’in 2016’ya kadar piyasa ekonomisi statüsü alması konusunda da ilerleme kaydedilmesine ağırlık verileceği belirtildi.

Van Rompuy ve Barosso 15 Şubat’ta Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hu Jintao ile bir araya geldi. Jintao Çin’in Avro Alanı borçlanma krizine karşı desteğini artıracağını taahhüt etti. Avrupa’nın bu gibi zorlukların üstesinden gelme kabiliyetine ve hikmetine sahip olduğu inancını dile getiren Jinato, zor küresel ekonomik şartları hiçbir ülkenin tek başına göğüsleyemeyeceğini belirterek, Çin ve AB’nin işbirliği içerisinde hareket ederek birbirilerine yardım etmeleri gerektiğini belirtti.

14’üncü AB-Çin Zirvesi’nden sonra yapılan ortak bildiriye şu internet adresinden ulaşılabilir: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/127968.pdf