İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

21’İNCİ AB BİLGİ MERKEZİ İSTANBUL’DA AÇILDI

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin AB’ye katılım süreci konusunda halkın bilgilendirilmesi amacını taşıyan AB Bilgi Merkezlerinin 21’incisi 17 Şubat 2012 tarihinde İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde açıldı. Faaliyetlerini Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülecek olan yeni bilgi merkezi, Türkiye genelinde varlık gösteren bilgi merkezleri ağının da bir parçası oluyor.

İstanbul AB Bilgi Merkezi’nin açılış töreni, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Jean-Maurice Ripert’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  Jean-Maurice Ripert, açılış konuşmasında,  çoğu kişinin “bu yılın AB-Türkiye ilişkileri açısından zor bir yıl olacağı tahmininde bulunduğunu” belirtti ve “Samimi tartışmalardan kaçmıyoruz. Ancak Türkiye-AB ilişkileri gerçeği de göz önünde bulundurulmalı ve bu gerçek şu ki ‘temel unsurlar' olumlu seyretmektedir” dedi. AB ve Türkiye'nin “pozitif gündem” sürecini başlattığının altını çizen Ripert, bunun da bir dizi AB müktesebatı faslıyla ilgili konuda her durumda ve mümkün olduğu kadar çabuk çalışmaya niyetli olduklarını gösterdiğini vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından yerel ortaklarla sağlanan işbirliği kapsamında oluşturulan AB Bilgi Merkezleri, vatandaşların Avrupa Birliği, AB politikaları ve Birliğin Türkiye'de yürüttüğü proje ve faaliyetleriyle ilgili sorularına yanıt verme ve AB'yi Türkiye vatandaşlarına yakınlaştırma amacını taşıyor. Merkezler öğrencilerin, yerel medya, iş dünyası, kamu kurumları ve sivil toplumun da arasında bulunduğu hedef gruplarla yakın irtibat halinde çalışarak, yerel ve bölgesel ortaklarla birlikte birçok etkinliğe imza atıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından ilk AB Bilgi Merkezi’nin 1996 yılında Gaziantep’te kurulmasının ardından; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da bilgi merkezleri açıldı. AB Bilgi Merkezleri, faaliyetlerini ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve belediyelerden oluşan ortaklarıyla işbirliği içerisinde yürütüyor.