İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU ERKEN UYARI RAPORUNU YAYINLAYARAK 12 ÜLKEYİ GÖZLEM ALTINA ALDI

Avrupa Komisyonu ekonomik gözetimin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat kapsamında 14 Şubat 2012 tarihinde ilk “Uyarı Mekanizması Raporu”nu yayınladı. Söz konusu rapor, AB ve Avro Alanı’nda riskli makroekonomik gelişmelerin tespit edilmesi ve düzeltilmesine yardımcı olan ve böylece Ekonomik ve Parasal Birliğin ekonomik ayağının güçlendirilmesini sağlayan yeni gözetim mekanizması, “Makroekonomik Dengesizliklere İlişkin Prosedür” ün başlangıç noktasını oluşturuyor. Makroekonomik Dengesizliklere İlişkin Prosedür, 13 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6 adet mevzuat düzenlemesinden oluşan paketin bir bölümünü teşkil ediyor.

Üye ülkelerin makroekonomik verilerinin incelendiği raporda, 12 ülkenin kamu borcu ve rekabet güçlerindeki eksiklikler nedeniyle yeni krizler yaşama riskiyle karşı karşıya oldukları belirtiliyor. Konut fiyatları, özel sektör kredileri, kamu açığı, ihracat performansı gibi on temel veriye dayana raporda Belçika, Bulgaristan, GKRY, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Macaristan, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere’nin potansiyel problemleri olduğu ve makro ekonomik politikalarının daha derinlemesine incelenmesi gerektiğine işaret ediliyor. Daha net bir gözlem için her bir üye ülkeye özel incelemelerin yapılması gerekiyor. Bu ikinci kapsamlı gözden geçirmeler sonucu, zararlı makroekonomik dengesizliklerin olup olmadığı değerlendirilecek. Gerektiğinde Avrupa Komisyonu ilgili üye ülkeye ilişkin bir tavsiye kararı yayınlayarak o ülkeden dengesizliğin düzeltilmesi için uygun eylemin gerçekleştirilmesini talep edecek.

Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve Romanya’ya ise halen, AB ve IMF tarafından uygulanan mali destek programına tabi olmaları nedeniyle kapsamlı inceleme önerilmedi.

Raporda, mevcut durumda Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya ve Slovakya’nın kapsamlı gözden geçirmeye ihtiyacı olmadığı belirtilirken, bu ülkelerin makroekonomik ve mali politikalarının “Avrupa Sömestri” çerçevesinde değerlendirilerek tavsiyede bulunulacağı açıklandı.

Makroekonomik Dengesizliklere İlişkin Prosedür’ün önleyici ayağı Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne dengesizlikler büyümeden erken aşamada tavsiye kararı kabul etmelerine imkan sağlıyor. Daha ciddi durumlarda düzeltici mekanizmayla “Aşırı Dengesizliklere ilişkin Prosedür” başlatılıyor. Bu durumda ilgili üye ülkeler güçlendirilmiş gözetime tabi olarak düzeltici eylem planı sunacaklar. “Aşırı Dengesizliklere ilişkin Prosedür”ün uygulanmasının sağlanması amacıyla mali yaptırım da uygulanabilecek.

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşlerden sorumlu üyesi Olli Rehn de yaptığı açıklamada, makroekonomik dengesizliklerin ortaya çıkması ve zarar verici hale gelmeye başlaması halinde, bu yeni mekanizmanın dengesizliklerin düzeltilmesinde önemli bir araç olacağını ifade etti. Güçlü mali politikaların ve riskli ekonomik dengesizliklerin erken tespit ve düzeltilmesinin sürdürülebilir büyüme ve istihdam için gerekli şartlar olduğunu ekledi.