İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

EMEKLİLİK SİSTEMİNİ İRDELEYEN BEYAZ KİTAP YAYIMLANDI

İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçermeden Sorumlu Üyesi László Andor, 16 Şubat’ta Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı “Yeterli, Güvenli ve Sürdürülebilir Emeklilik için Gündem” adlı beyaz kitabı sundu.

Emekli maaşlarının günümüz AB nüfusunun dörtte birinin temel geçim kaynağı olduğunun ve Avrupalı gençlerin de ileride emekli maaşlarından yararlanacağının belirtildiği beyaz kitapta, Avrupa emekli maaşları konusunda harekete geçmediği takdirde, milyonlarca kişinin ileriki yaşlarda fakirlik sınırında yaşama tehlikesiyle karşı karşıya geleceği belirtiliyor. Avrupa’da yaşlı nüfusun giderek arttığı, ortalama yaşam süresinin uzadığı, insanların az sayıda çocuk sahibi olduğu ve ekonomik kriz göz önünde bulundurulduğunda, emekli maaşlarının ulusal bütçelere yük olduğu ifade ediliyor.

Emeklilikle ilgili beyaz kitapta, önceden açıklanan direktiflerde ve talimatlarda belirtilen 20 politika uyarınca üye devletlerin emeklilik sistemi ile ilgili yasal çerçevelerini yeniden oluşturarak sistemin kalıcılığını sağlama alması gerektiği belirtiliyor. Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi için öncelikle kurumların faaliyetlerinin denetiminde etkinliğin artırılmasının vurgulandığı beyaz kitapta, mali kriz sonrasında daha kolay görülen emekli sistemi açığının finansmanında yaşanan aksaklıkların giderilmesi isteniyor.

Yayımlanması 2012 Avrupa Aktif ve Nesillerarası Dayanışma Yaşlanma Yılı ile aynı döneme gelen beyaz kitap, Temmuz 2010’da faaliyete geçirilen geniş bir istişareden elde edilen sonuçlara göre hazırlandı. Beyaz kitap kapsamında Avrupa bağlamında alınacak önlemler, ulusal seviyede yapılacak emeklilik reformlarını tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olacak. Beyaz kitapta yer alan başlıca öneriler şu şekilde:

  • Sosyal ortakların yardımıyla iş yeri ve istihdam piyasası kurallarının yaşça büyük olan ve emekliliğine az süre kalmış çalışanların istihdama daha etkin bir şekilde katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi,
  • Sosyal ortakların ve üye devletlerin tamamlayıcı özel emeklilik şemaları geliştirmeleri için teşvik edilmesi,
  • Mesleki Emeklilik Fonlarına ilişkin direktifin gözden geçirilmesi ve tüketici bilincinin artırılmasıyla destekleyici emeklilik programlarının güvenliğinin artırılması,
  • Hareketli çalışanların emeklilik haklarının korunması için ilave yasal düzenlemeler getirilmesi ve AB genelinde emeklilik takip sistemleri geliştirilmesi,
  • Ortalama yaşam süresi ve emeklilik yaşının ilişkilendirilmesi ile çalışma süresinin uzatılması; kadınlar ile erkeklerin emeklilik koşulları arasındaki farkların azaltılması,
  • Üye devletlerin emeklilik sistemi reformlarının yeterliliği, sürdürülebilirliği ve güvenirliğinin denetlenmesi.

Avrupa Komisyonu’nun “Yeterli, Güvenli ve Sürdürülebilir bir Emeklilik için Gündem” başlıklı beyaz kitaba şu internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en