İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU “AVRUPA’DA EĞİTİM TEMEL VERİLERİ” RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 10 Şubat’ta gerçekleşen AB Eğitim Bakanları toplantısında “Avrupa’da Eğitim Temel Verileri 2012” başlıklı raporu açıkladı. Rapor, son on yılda Avrupa’da eğitim sistemindeki gelişmeleri değerlendiriyor.

Rapor, özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, İtalya ve Belçika’da mezuniyet sonrasında öğretmen olarak işe başlama oranlarının gittikçe düştüğünü ortaya koyuyor.  Raporda, işe başlama oranlarının düşmesine karşın aralarında Portekiz’in de bulunduğu 13 AB ülkesinde zorunlu eğitim süresinin 1 ile 3 yıl arasında artırıldığı ve Avrupa’nın geneline yayılmış rehberlik, danışmanlık, sınıf içi gözlem ve değerlendirme faaliyetlerinin arttığı vurgulanıyor. Raporda, ayrıca yüksek öğretim mezunlarının daha düşük vasıftaki insanlara göre iki kat daha hızlı iş bulduğu ve yüksek öğretimdeki öğrenci sayısının 2000-2009 döneminde yüzde 22 oranında artarak 19,5 Milyon kişi seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

2001 – 2008 döneminde AB üyesi birçok ülkede bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 5 seviyesinde bulunurken, özellikle Bulgaristan, GKRY, İzlanda, Malta ve İrlanda’da bu alanda yapılan çalışmalar sonucu bu oranın yüzde 20 ile yüzde 30’a yükseltildiği belirtiliyor.

“Avrupa’da Eğitim Temel Verileri 2012” adlı raporun tam metnine http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdfiinternet adresinden ulaşmak mümkün.