İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU BİYO-EKONOMİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 13 Şubat 2012’de 2050 yılında nüfusun artışıyla birlikte, Avrupa Birliği’nde gıda üretiminin yüzde 70; enerji talebinin de iki kat artacağını göz önünde bulundurarak Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir bir biyo-ekonomiye dönüşmesi için hazırladığı strateji ve eylem planını açıkladı. “Sürdürülebilir Büyüme için Yenilikçilik: Avrupa İçin Biyo-Ekonomi” adlı strateji ile yenilenebilir kaynakların daha etkin kullanımı teşvik edilerek, Avrupa Birliği’nin daha yenilikçi ve sera gazı salımlarının azaltıldığı bir ekonomiye dönüştürülmesini hedefliyor.

 

Avrupa Komisyonu’nun yeni stratejisinde üç önceliğe ağırlık veriliyor:

  • Biyo-ekonomi alanında araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımların artırılması ve biyo-ekonomi alanında girişimciliğin desteklenmesi;
  • Biyo-ekonomide rekabetçiliğin güçlendirilmesi ve pazarın geliştirilmesi;

Bu kapsamda, özellikle biyo tabanlı ürünler için yeni standartların geliştirilmesi, bu ürünlere özel etiketlendirme geliştirilmesi ve s

  • Kamu sektörü ile özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği’nin diğer politik alanlarıyla sinerjinin geliştirilmesi.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı strateji hakkında daha detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth.pdf  internet adresinde ulaşılabilir.