İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ŞUBAT 2012

AVRUPA’NIN İLK SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME ENVANTERİ OLUŞTURULDU

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından 13 Şubat’ta sunulan Avrupa’nın ilk sınıflandırma ve etiketleme envanteri, potansiyel tehlikeler içeren, sağlığa ve çevreye zararları olabilecek kimyasalların belirlenmesini hedefliyor. Sınıflandırma ve Etiketleme Yönetmeliği (CLP) çerçevesinde üreticiler tarafından yapılan 3 Milyon geri bildirim ve REACH Tüzüğü altında kayıtlı 100 binden fazla maddeyi derleyen envanter ile üreticiler ve tüketiciler tarafından kullanılan etiketlenmiş maddelerin kamu sağlığı açısından güvenirliliği kontrol altına alınmış oluyor.

Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı ve Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Üyesi Antonio Tajani, bu sınıflandırma ile kurumsal çalışmaların daha da hızlanacağını ve üretici ve tüketicilerin çevreye daha az zararı olan maddeleri kullanmalarını beklediğini bildirdi.

Söz konusu envanter, özellikle belirli maddelerin bilgilerine doğrudan erişim sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha az tehlike içeren karışımlar yapmasına ve yapılan karışımların yeniden etiketlenerek ileride sisteme dahil edilmesine imkan sağlıyor.

Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory internet adresinden ulaşılabilir.