İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEME, ENERJİ VE İNSANİ YARDIMDAN SORUMLU ÜYELERİ TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger ile İnsani Yardım ve Krize Müdahaleden Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva 9-10 Şubat 2012’de Türkiye’yi ziyaret ettiler.

Füle ve Oettinger 9 Şubat 2012 tarihinde enerji sektöründe Türkiye-AB işbirliği konusunda AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile bir araya geldiler. Ziyaret öncesi Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada,  enerji konusunun Avrupa Komisyonu’nun sunduğu Türkiye’nin AB ile yürüttüğü müzakereleri tamamlayıcı nitelikte olan pozitif gündemin alt başlıklarından biri olduğu belirtildi. Ayrıca, enerji alanında her iki tarafın da yararına atılacak somut adımların bulunduğu; Türkiye’nin enerji köprüsü ve potansiyel bir enerji merkezi olması yönünde gelişmesinin, AB’ye ve Türkiye’ye getiri sağlayacağı ve bunun için AB ve Türkiye’yi birbirine bağlayan altyapının geliştirilmesi gerektiği belirtildi ve her iki tarafın birbirinin tecrübesinden yarar sağlayacağı vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Füle, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki tarafın da müzakerelerde enerji faslının açılması gerektiğini vurguladığını ve doğalgaz ve elektik piyasalarının bütünleştirilmesi, altyapı ve doğalgazın ulaşımı, sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği konularında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Füle, ayrıca AB-Türkiye enerji ilişkilerinin komşu enerji pazarları ile düzenli diyalogtan yarar sağlayacağını belirtti ve ortak bir çalışma grubunun Mayıs 2012’ye kadar belirtilen alanlarda atılabilecek somut adımları belirlemek üzere faaliyete geçirileceğini sözlerine ekledi. Görüşmelerde vize, ticaret ve gümrük konularının da görüşüldüğünü belirten Füle, sekiz fasıl üzerinde işbirliği olanaklarının ele alındığını söyledi.

Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardımdan Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva ise, afetlere müdahale konusunda işbirliği imkanlarını görüşmek üzere AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile bir araya geldi. Türkiye’nin uluslararası insani yardım donörü olarak giderek artan rolünü vurgulayan Georgieva, Türkiye’yi Somali’ye ve Afganistan’a yaptığı yardımlar nedeniyle övdü. Georgieva, Türkiye’yi AB tarafından doğal afetlere karşı dayanışma amacıyla kurulan Avrupa Sivil Savunma Mekanizması’na katılmaya davet etti.

Georgieva 10 Şubat’ta Ekim 2011’de deprem felaketi yaşayan Van’ı da ziyaret etti. AB, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Kızılay ile Van’da prefabrik evlerin tedarik edilmesine yönelik 4 Milyon Avro’luk bir hibe sözleşmesi yapmıştı.