İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

AB ÜYE DEVLETLERİ TÜRKİYE-AB HAVACILIK ANLAŞMASINDA GKRY’Yİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

AB üyesi devletler, 25 Mart 2010 tarihinde paraf edilen Türkiye-AB yatay havacılık anlaşmasının imzalanması için Avrupa Komisyonu’na yetki verdi. 2012 yılı içinde imzalanması planlanan anlaşma, Türkiye ile GKRY dışındaki 26 AB ülkesinin daha önce imzaladıkları ikili havacılık anlaşmalarına yasal zemin kazandırmış olacak. Avrupa Birliği Adalet Divanı 2002 yılında aldığı bir kararla, AB ülkelerinin üçüncü ülkelerle imzaladıkları havacılık anlaşmalarının AB mevzuatına uygun olmadığına ve anlaşmaların yenilenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Bilindiği üzere, Türkiye sivil havacılık anlaşması bulunmamasını gerekçe göstererek GKRY uçaklarına havalimanlarını ve hava sahasını kapalı tutuyor.  Türkiye-AB yatay havacılık anlaşmasının imzalanması Türkiye’nin GKRY’ye yönelik bu politikasının devamı anlamına geliyor.  Türkiye ile 26 AB ülkesi arasında varılan havacılık anlaşması Fransa tarafından eleştirildi. AB Komisyonu’na anlaşmanın imzalanması için yetki veren Fransa, tek taraflı bir deklarasyon yayımlayarak AB Konseyi’nin 2007’den bu yana aldığı zirve kararlarında Türkiye’ye limanlarını ve hava sahasını Kıbrıs Rum kesimine açması konusunda çağrıda bulunduğunu hatırlattı.  Avrupa Komisyonu ve 27 üye ülkenin ortak deklarasyonunda ise yatay havacılık anlaşmasının Türkiye ve GKRY arasındaki hava ihtilafı konusuna yeni bir çözüm getirmediği vurgulanırken, Türkiye’nin Ek Protokol yükümlülüklerini yerine getirmesi ve GKRY ile ilişkileri normalleştirme yolunda çaba sarf etmesi gerektiğine değinildi.

Yatay havacılık anlaşmasının yürürlüğe girmesi, Türkiye’nin limanların açılmaması nedeniyle 2006 yılında AB tarafından askıya alınan 8 fasıl arasında olan taşımacılık politikasının açılış kriterlerinden birini yerine getirmiş olması anlamına gelecek. Aynı zamanda anlaşma, Türkiye merkezli şirketlerin AB kentleri arasında tarifeli seferler yapmasını mümkün kılarak bu şirketlere AB pazarının kapılarını açacak.