İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU HUKUKA AYKIRI DEVLET YARDIMLARI NEDENİYLE İTALYA’YA DAVA AÇACAK

Avrupa Komisyonu, AB kurallarına aykırı devlet yardımının geri alınması yönündeki kararını yerine getirmediği gerekçesiyle 8 Şubat 2012 tarihinde AB Adalet Divanı’nda İtalya’ya karşı “İhlal Davası”  açmaya karar verdi. Avrupa Komisyonu, 23 Ocak 2011 tarihinde, İtalyan metal üreticileri Portovesme, ILA ve Eurallumina’ya sağlanan sübvansiyonlu elektrik fiyatlarının AB rekabet hukukuna aykırı olduğunu tespit ederek, İtalya’nın verdiği 18 Milyon Avro tutarındaki hukuka aykırı devlet yardımının bu şirketlerden geri alınmasını istemişti.

Komisyon, İtalya’nın Portovesme, ILA ve Eurallumina şirketlerine uyguladığı tercihli elektrik tarifesinin bu firmalara rakipleri karşısında haksız ekonomik avantaj sağladığı ve iç pazarda rekabeti bozduğu tespitinde bulunmuştu. Komisyona göre, tüm elektrik kullanıcıları tarafından finanse edilen bu yardım, herhangi bir ortak faydaya hizmet etmeksizin sadece bu yardımdan yararlanan şirketlerin işletme maliyetlerini düşürmekte ve onları rakipleri karşısında avantajlı duruma getirmekte.