İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU, “2011 YENİLİKÇİLİK BİRLİĞİ SKOR TAHTASI”NI YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu'nun Araştırma, Yenilikçilik ve Bilimden Sorumlu Üyesi Marie Geoghegan-Quinn ve Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Üyesi Antonio Tajani, 7 Şubat 2012 tahinde 2011 Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası adlı raporu (Innovation Union Scoreboard) sundular. Rapor kapsamında, AB Üye Devletleri’nin yenilikçilik performansları 24 farklı gösterge aracılıyla değerlendiriyor.  Kullanılan göstergeler kapsamında, yenilikçiliğin gerçekleşmesine imkân sağlayacak temel araçlar (insan kaynakları,  finansman ve destek, açık, mükemmel ve çekiçi araştırma sistemleri),  Avrupa şirketlerinin ne derece yenilikçi olduklarını gösteren faaliyetler (yatırım, fikri varlıklar, girşimcilik) ve ülkenin ekonomisine sağladığı faydalar dikkate alnıyor.

Raporda, yenilkçilik alanında, Avrupa Birliği’nin, ADB, Japonya ve Güney Kore’ye karşı rekabet edemediği sonucuna varılıyor.  Ayrıca, Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın uluslararası arenada gösterikleri yükselişe karşın Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü koruması gerektiği vurgulanıyor. Avrupa şirketlerinin araştırma için yeterince bütçe ayırmadıkları tespiti de raporda yer alıyor. Ayrıca, AB’nin araştırmacıların Birlik’te kalmalarını teşvik edememesi de Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Şirketlerin yenilikçiliği teşvik etmelerinin, ekonomik krizin üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oynıyacağı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, AB Üye Devletleri’nin yenilikçilik alanındaki performansları dört farklı kategoride değerlendiriliyor:

  • “Yenilikçilikte lider olan ülkeler”  (Leaders) grubu: Danimarka, Finlandiya, Almanya ve İsveç;
  •  “Yenilikçilikte takipçi olan ülkeler” (Innovation Followers)  grubu: Belçika, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Lüksemburg,  İrlanda, Fransa, Slovenya, GKRY ve Estonya;
  • “Orta seviyede yenilikçi olan ülkeler” (Moderate Innovators) grubu: İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Macaristan, Yunanistan, Malta, Slovakya ve Polonya;
  • “Yenilikçilikte iddiası olmayan ülkeler” (Modest Innovators) grubu: Romanya, Litvanya, Bulgaristan ve Letonya.

Lider kategorisinde bulunan ülkeleri diğer gruplardan ayıran nitelliklerin başında özel ve kamu sektörleri arasında güçlü bir işbirliği olması, AR-GE alanına yüksek yatırım yapılması ve teknolojilerin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi geliyor. 

Raporda, AB Üye Devletleri’nin yanı sıra Türkiye dâhil birçok ülkenin de yenilikçilik performansı değerlendiriliyor. Değerlendirmede, Türkiye “Yenilikçilikte iddiası olmayan ülkeler” grubunda yer alıyor. Türkiye’nin performansının yüksek olduğu alanlar açık, mükemmel ve çekici araştırma sistemleri, finansman, destek ve ekonomi üzerindeki etkiler olarak sıralanırken; insan kaynakları, yatırımlar ve fikri varlıklar alanları Türkiye’nin en zayıf olduğu alanları oluşturuyor.

“2011 Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası” adlı raporun İngilizce tam metnine http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf internet adresinde ulaşılabilir.