İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

AB, TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞ BULMASINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI SUNUYOR

Türkiye’nin özellikle az gelişmiş bölgelerinde yaşayan 10 bin kadının iş vasıflarının ve iş bulma imkânlarının artırılmasına yönelik olmak üzere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 20 Milyon Avro’luk hibe programının sonuçlarının açıklanacağı tören, 15 Şubat 2012 günü Ankara’da ilgili bakanların ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean – Maurice Ripert’in katılımıyla gerçekleşecek. 

Tören öncesinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean – Maurice Ripert kamuoyuna programla ilgili açıklamalarda bulundu. Hibe programı kapsamında seçilen 131 projeye İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı rehberliğinde destek verildiğini belirten Ripert; projeden yararlanan kadınların özellikle balıkçılık, bakım hizmetleri, turizm, gıda işleme, girişimcilik, bilgi teknolojileri, bağcılık ve mozaik tasarımcılığı alanlarında eğitimler aldıklarını ve bu sırada eğitim alan kadınlara iş becerilerinin geliştirilmesi ve iş danışmanlığı alanlarında da katkıda bulunduklarını açıkladı. Ripert, ayrıca, AB’nin bugüne kadar Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının iyileştirilmesi amacıyla, kız çocuklarının eğitim imkânları ve sosyal hizmetlere erişimi, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele, kadının siyasete katılımı ve ilgili AB mevzuatının iç hukuka aktarımı dâhil olmak üzere bu alana 72 Milyon Avro’luk kapsamlı bir destek sağladığını da sözlerine ekledi.