İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

AVRUPA’DA 2011 YILINDA RÜZGÂR ENERJİSİ SEKTÖRÜ KRİZE RAĞMEN BÜYÜDÜ

Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği (European Wind Energy Association – EWEA) tarafından 6 Şubat 2012 tarihinde açıklanan verilere göre 2011 yılında Avrupa Birliği’nde 9.616 MW (megawatt) yeni rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturuldu. Böylece, Birliğin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi toplamda 93.957 MW’ye ulaştı. 2011 yılında AB’de rüzgar tarlalarına yapılan toplam 12,6 Milyar Avro yatırımın 10,2 Milyar Avro’sunu karadaki rüzgar tarlaları, 2,4 milyar Avro’sunu ise denizdekiler çekti. 2011 yılı içerisinde rüzgâr enerjisi kapasitesini en fazla artıran Üye Devlet Almanya (2.100 MW) olurken, onu İngiltere (1.300 MW), İspanya (1.050 MW), İtalya (950 MW), Fransa (830 MW), İsveç (763 MW) ve Romanya (520 MW) izledi.

Rüzgar enerjisi, 2011 kurulu kapasitesini en fazla artıran üçüncü enerji sektörü (fotovoltaik sistemler ve doğalgazdan sonra) olmanın yanında 1995-2011 döneminde ortalama yüzde 15,6 oranında büyüme kaydetti.

Raporla ilgili yapılan değerlendirmelerde, ekonomik krize rağmen rüzgar enerjisi kapasitesindeki artış memnuniyetle karşılanırken, AB’nin uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için önümüzdeki dönemde de yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımların desteklenmesi ve 2030 yılı için bağlayıcı hedefler belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Raporun açıklanmasından iki gün sonra Avrupa Parlamentosu’nda “BM Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Yılı” etkinliklerinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Avrupa Komisyonu’nun Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs Komisyon’un 2030 yılına kadar toplumun en fakir kesimlerinin sürdürülebilir enerjiye erişiminin sağlanması hedefine destek olacağını belirtti. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından 2030 yılına kadar;

  • Modern enerji hizmetlerine küresel erişim,
  • Enerji verimliliğinin mevcudun iki katı oranında iyileştirilmesi,
  • Yenilenebilir enerji kullanımının iki katına çıkarılması hedefleri desteklenecek.

Bugün dünyada 1,4 Milyar kişinin elektriğe erişimi olmadığı, yaklaşık bir Milyar kişinin güvenilir olmayan elektrik ağlarından yararlandığı ve yaklaşık 3 Milyar kişinin yemek yapma ve ısınma için katı yakıtlara bağımlı olduğu dikkate alındığında, söz konusu hedeflere ulaşmanın zorluğu ve önemi ortaya çıkıyor. BM Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Yılı resmi internet sayfasından (http://www.sustainableenergyforall.org) konuyla ilgili daha fazla bilgiye ve gerçekleştirilecek etkinliklere ulaşılabilir.