İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

ORGANİK ŞARAP ÜRETİMİ VE PAZARLAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Organik Tarım Daimi Komitesi 8 Şubat’ta yaptığı toplantıda Avrupa’da “organik şarap” üretimini düzenleyen yeni kuralları belirledi.   2012 hasat döneminden itibaren geçerli olacak yeni kurallara göre üreticilerin etiketlerde “organik şarap” ibaresini kullanmalarına izin verilecek. Etiketler AB organik logosunun yanı sıra sertifikasyon numarasını bulundurmak ve diğer tüm etiket kurallarına uymak zorunda olacak.

“Organik üzümlerden yapılan şaraplar” hakkındaki mevcut düzenlemeler organik şarap üretimin süreçlerinin tamamını kapsamıyordu. Şarapçılılık AB’de organik tarım standartlarını belirleyen 834/2007 Sayılı Düzenlemede yer almayan tek sektördü. Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Dacian Cioloş’un konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, yeni kurallar geleneksel ve organik şaraplar arasında açık ve kesin bir ayrım getirerek, tüketicilere satın aldıkları ürünün organik standartlara uygun üretildiği konusunda güven vermeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemeler AB iç pazarının işleyişini kolaylaştırmanın yanı sıra AB’de üretilen organik şarapların uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttıracak.  Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Avustralya, Güney Afrika gibi diğer önemli şarap üreticileri organik şarap sektörü için geçerli standartları çok önce belirlemişlerdi.