İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2012

ORTAK TARIM POLİTİKASI REFORMUNDA FRANSIZ –ALMAN ORTAKLIĞI

Fransa ve Almanya, 6 Şubat’ta gerçekleştirilen 14’üncü Fransız-Alman Bakanlar Konseyi toplantısında Ortak Tarım Politikası’nda radikal değişiklikler öngören Avrupa Komisyonu önergeleri üzerinde anlaşmaya vardılar.  Yapılan ortak açıklamada Fransa ve Almanya, Avrupa Birliği’nin 2013’ten sonra güçlü bir Ortak Tarım Politikası’na gereksinimi olduğunun altını çizdi.  Açıklamada, kaynakların amaçlara uygun olması gerektiği ve tarımın istikrara ve görünürlüğe ihtiyacı olduğu belirtildi. İki ülke, planın finansal unsurlarına ilişkin nihai kararların tarım politikasının bütünü şekillendikten sonra alınacağı belirtildi.

Müzakereler kritik aşamaya yaklaşırken, Fransa ve Almanya birkaç önemli noktada anlaşmaya vardılar. Her iki ülke de üye ülkelere dağıtılacak tüm yardımların “hem ilerici hem de sınırlı olması ve AB’nin iç dengelerini bozmaması” konusunda hemfikir. Fransa ve Almanya doğrudan yardımların daha “yeşil” hale gelmesinin “Avrupa tarımının sürdürülebilir kalkınması için önemli bir fırsat” teşkil ettiğini de vurguladı. Ancak, Komisyon tarafından yapılan bazı önerilerin Avrupa tarımının temel ekonomik gerçekliklerine ve sınırlarına tam da uygun olmama riski olduğunu iddia eden Fransa ve Almanya “yeşil” kriterlerin ve ekolojik tarımın altyapısının tanımlanmasına yönelik tartışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Komisyon’un önerilerini özellikle şu alanlarda geliştirilmeye açık olduğu belirtildi:  potansiyel otlak alanlarının artırılması,  sürdürülebilir üretime yönelik yeni sistemlerin geliştirilmesi, koşulluluğun basitleştirilmesi, karşılaşılan sorunların çözümünde pragmatik yöntemler izlenmesi ve özellikle bürokratik işlemlerin azaltılması yoluyla maliyet düşürme yoluna gidilmesi.

Fransa ve Almanya, üreticilerin pozisyonlarının güçlendirilmesini savunurken bu yöndeki politikaların iç pazardaki rekabeti bozmamasına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.  Yapılan açıklamada  “AB standartları açısından AB ve üçüncü ülkeler arasında adil bir rekabet ortamının oluşturulması ve özellikle de kalite, sağlık, çevre ve hayvan sağlığı konularında tüketicilerin talepleriyle toplumsal ihtiyaçların dikkate alınmasının” önemine değinildi.

Fransız ve Alman hükümetleri arasında konuyla ilgili müzakerelerin ve iki ülkenin tarım kuruluşları arasındaki görüş alışverişinin sürdürüleceği vurgulandı.