İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ŞUBAT 2012

YUNANİSTAN’A İKİNCİ KURTARMA PAKETİ SAĞLANMASI VE BORCUNUN YENİDEN YAPILANDIRLMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

30 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen AB Konseyi toplantısından sonra liderlerin yaptıkları açıklamalar doğrultusunda Yunanistan’ın borçlarının kısmi olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin umut ışığı doğdu. Bu konuda bir anlaşmaya varılması Yunanistan’ın ikinci kurtarma paketinin 130 Milyar Avro’luk kamu finansmanıyla desteklenmesinin yolunu açmış olacak. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Yunanistan’ın yeni programının hafta sonuna kadar netleşmesini umut ettiklerini bundan sonra da özel sektörün Şubat ortasında borç tahvillerine yatırım yapabileceklerini belirtti. 30 Ocak’ta yapılan zirvede, Almanya ve Yunanistan arasında geçen tartışmalarda Almanya, Yunanistan’ın bütçe ve makroekonomik taahhütlerine uyup uymadığının AB tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesini ve yönlendirilmesini isterken, Yunanistan “vesayet altına girme” olarak tanımladığı bu öneriye karşı çıkmıştı.   

Diğer yandan, Yunanistan’ın kurtarma planlarına ülkenin özel sektörünün desteğinin de dahil edilmesi fikri birkaç aydır gündemde bulunuyor. Yunanistan’ın borcunun Yunan tahvillerinin gönüllü değiş tokuşu ile GSYİH’nın yüzde 160’ından 2020’ye kadar yüzde 120’sine indirilmesi amaçlanıyor. 30 Ocak’ta alınan Konsey kararları doğrultusunda Yunan özel sektör yatırımcılarının Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun da desteğiyle kısa ve orta vadeli tahvillerin 30 yıl vadeli tahvillerle değiştirilmesi planlanıyor. Bu değişim esnasında borç veren yatırımcıların, “saç tıraşı” tabir edilen, tahvillerin yüzde 50’sinin borcunun silinmesini kabul etmeleri gerekiyor. Avro Grubu (Eurogroup) yeni tahvillerin faiz oranlarının yüzde 4’ün altında ve 2020’ye kadar da yüzde 3,5’in altında olmasını istiyor. Avrupa Komisyonu, IMF ve Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan üçlü (troyka), Yunanistan Hükümeti’yle, mali yardım karşılığında Yunanistan’ın uygulayacağı yapısal önlemler konusunda Atina’da görüşmelerde bulunuyor. Yapısal önlemlerin başında özel sektördeki maaşlarda reform, Yunan ekonomisinin kronik problemlerinden biri olan işgücü piyasası mevzuatı ve ödeme anlaşmalarında reform geliyor.