İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU SAMSUNG’A KARŞI REKABET SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu 31 Ocak 2012 tarihinde, Güney Kore’nin Samsung Electronics şirketinin Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’ne (ETSI) daha önce verdiği taahhüde aykırı olarak Avrupa mobil cihazlar pazarındaki rekabeti bozacak şekilde standart temel patent haklarını kötüye kullanıp kullanmadığını değerlendirmek üzere bu şirkete karşı bir rekabet soruşturması başlattı.

Samsung daha önce, Avrupa mobil telefon standartlarını uygulayabilmesi için temel nitelikte olan patent haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle rakip mobil cihaz üreticilerine karşı birçok üye ülke mahkemesinde davalar açmıştı. Komisyon’dan yapılan açıklamada, açılan bu soruşturmada Samsung’un 1998 yılında ETSI’ye gayri kabili rücu olarak verdiği Avrupa mobil telefon standartlarına ilişkin sahip olduğu standart temel patentlerinin, adil, makul ve ayrımcılık gözetmeyen şartlarda lisansını vereceğine dair taahhüdüne aykırı davranıp davranmadığının inceleneceği ifade ediliyor. Ayrıca bu soruşturmanın açılmasının Samsung ile Apple arasında patent haklarına ilişkin olarak süren mücadelenin yeni bir aşaması olduğu da belirtiliyor. Samsung daha önce açtığı davalarda kendisine ait patentli 3G teknolojilerini Apple’ın iPod ve iPad’de kullandığı gerekçesiyle bu ürünlerin Avrupa’da yasaklanmasına çalışıyordu.