İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU TİCARETE İLİŞKİN YENİ BİR TEBLİĞ SUNDU

Avrupa Komisyonu, 26 Ocak 2012 tarihinde, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle ticaret ve işbirliğini geliştirmeyi ve bu ülkelerdeki yoksullukla daha etkin mücadele etmeyi amaçlayan bir tebliğ sundu. Avrupa Birliği’nin öngördüğü yeni strateji çerçevesinde, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ticareti bir kalkınma aracı olarak benimsemelerini sağlayarak, ülkelerin ticari kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan piyasalarda ticaret aracılığıyla kalkınmanın mümkün olduğunun gözlemlendiğini vurguladı. Karel de Gucht, söz konusu gözlemler doğrultusunda, Avrupa Komisyonu’nun az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin AB pazarına erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticareti ve ticaretin bu ülkelerin kalkınmasındaki etkinliğinin artırılmasına yönelik öngördüğü önlemler şu şekilde sıralandı:

  • Avrupa Birliği tercihli ticaret sisteminin, az gelişmiş ülkeleri daha çok dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesi;
  • Gelişmekte olan ülkeler ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşmaları’nda müzakere sürecinin hızlandırılması;
  • Afrika ülkeleri ile yürütülen Avrupa Ortaklık Anlaşma müzakerelerinin en kısa zamanda sonuçlandırılması; 
  • Doğrudan yabancı yatırımların desteklenmesi için Avrupa Birliği’nin mevcut ekonomik araçlarının daha etkin kullanımı;
  • Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın hükümlerine AB hibeleri, kredileri ve risk sermayesi ile ilgili yasal düzenlemelerin eklenmesi;
  • Gelişmekte olan ülkelerin ihracatçılarının (özellikle KOBİ’lerin), AB pazarına erişiminin kolaylaştırılması;
  • Gelişmekte olan ülkelerin iş sağlığı, güvenliği ve çevre gibi alanlarda uluslararası standartlarını oluşturmaları için destek verilmesi;
  • Doğal afetlerin ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması için ticari önlemlerin alınması.