İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ŞUBAT 2012

AB’DE YENİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Avrupa Komisyonu tarafından 30 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan, AB çapında istihdam piyasasının genel durumuna ilişkin güncel verileri içeren “European Vacancy Monitor” başlıklı rapora göre, AB çapında iş bulma oranı geçen seneye kıyasla artış gösterdi. En yüksek artış Almanya’da yaşanırken, en yüksek iş bulma oranı özel sektörde, en düşük oran ise alınan tedbirler nedeniyle kamu sektöründe (özellikle eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında) yaşandı. Kültürel alanda yapılan harcamalardaki kesintiler nedeniyle, kültürel hizmetler sektöründe yüzde 32’lik bir düşüş gerçekleşti.

Rapora göre, 2010 yılında iş bulanların yüzde 48’i (yaklaşık 20 Milyon kişi) 18-29 yaşları arasında. Bu oran her ne kadar yüksek bir oran olarak görülse de, bu kişilerin geçici pozisyonlarda çalıştığı, yarı-zamanlı iş imkânlarından yararlandığı veya düşük maaşlı işlere kabul edildikleri ifade ediliyor. AB ülkeleri arasında büyük farklılıkların gözlendiği istihdam piyasasında en büyük artış ise, son yılda yüzde 57’lik büyüme ile Almanya’ya ait. Almanya’yı yüzde 42’lik büyüme ile Litvanya, yüzde 36’lık büyüme ile Malta ve yüzde 33’lük büyüme ile Romanya izliyor. İş bulma oranlarında en fazla düşüşün yaşandığı ülkeler ise sırasıyla; Yunanistan, Polonya ve Hollanda (eksi yüzde 22’lik düşüş).A