İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ŞUBAT 2012

AVRUPA KOMİSYONU, SUDAKİ KİMYASAL ATIKLARIN İZLENDİĞİ LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

Avrupa Komisyonu, sudaki kirliliğin çevreye ve insan hayatına etkilerini azaltmak için Su Çerçeve Direktifi kapsamında izlediği öncelikli 33 kimyasal maddenin bulunduğu listeye (2000/60/EC Sayılı Direktif Ek 10) 15 yeni maddenin eklenmesi önerisinde bulundu. 15 yeni madde arasında bulunan eczacılık ürünlerinin, önerilen düzeyin üzerinde olması durumunda, suda yaşayan balıkların ve diğer canlıların sağlıklarında ve üreme kabiliyetlerinde ciddi zararlara yol açabileceği belirtiliyor.

2 bin maddenin su yüzeyinde bulunan yoğunluk düzeyleri, tehlike seviyeleri ve hangi alanda, nasıl kullanıldıklarının incelendiği ve yenilenen risk listesinden elde edilen verilerle eklenen yeni maddelerin (eczacılık ürünleri, endüstriyel kimyasal ürünler, biyositler ve bitkisel sağlık ürünleri) sağlık üzerinde potansiyel riskler taşıdığı ile ilgili bilimsel kanıtların olduğu ileri sürülüyor.

Komisyon’un teklifi ile gelecekte, sudaki kimyasal kirleticilerin izlenmesi ve raporlanması için daha kaliteli bilgilerin elde edilebileceği bir mekanizma oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Oluşturulan yeni ve sürekli takip edilen mekanizma ile mevcut listenin güncellenmesi ve maddelerin canlı sağlığına olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi öngörülüyor.

Eklenen yeni maddelerle ilgili ayrıntılı bilgiye http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/88&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en internet adresinden ulaşılabilir.