İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 OCAK 2012

AB ÜYESİ 7 ÜLKE 2014 – 2020 DÖNEMİ AB BÜTÇESİ İÇİN KESİNTİ İSTİYOR

Taslak halinde bulunan ve üzerindeki görüşmelerin devam ettiği 2014 – 2020 AB Mali Çerçeve Programı’na; Fransa, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve İsveç’ten itirazlar geldi. Bütçedeki kaynakların daha sağlıklı kullanılmasını isteyen ülkeler,  özellikle çeşitli başlıklara ayrılmış nakit miktarının çok fazla olduğunu ve bütçenin ortalama 100 Milyar Avro kadar revize edilmesi gerektiğini belirtti. Ortak Tarım Politikası başlığında (Fransa ve İrlanda), uyum politikasında (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, Slovakya, Romanya, Slovenya, İspanya, Macaristan ve diğerleri) ve diğer büyüme istihdam odaklı politika başlıklarında finansmanın nasıl dağıtılacağı konusunda ülkeler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

Bütçeye net kaynak aktarımı yapan ülkelerden biri olan Almanya, Avrupa Komisyonu’nun tarımın bütçedeki payını azaltma konusundaki çalışmalarını desteklerken, uyum politikası başlığındaki kaynak aktarımının sınırlandırılmasını istediğini açıkladı. İngiltere, Almanya’nın bu isteklerine ilaveten Komisyon’un yönetim harcamalarının aynı kalması ve gelirlerin artırılması yönündeki teklifine karşı çıktı. Fransa ise, AB’nin özellikle harcamalar konusunda düzgün bir yönetim anlayışına ve uygulanabilir bir geleceğe sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Hollanda, Ortak Tarım Politikası başlığına yapılan aktarımın yüzde 8 seviyesinde dondurulmasını isterken, İsveç harcamaların artmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca İtalya, yeni AB fonlarının daha iyi araştırılmasını isterken; Belçika ve İrlanda Komisyon’un önerilerini desteklediklerini açıkladılar. Yunanistan ise, finansal işlemler vergisinin tartışmaya açılmasını istedi.

Avrupa Komisyonu’nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Janusz Lewandowski yaptığı açıklamada, 2008 ile 2010 yılları arasında üye ülkelerin bütçelerinin yüzde 60 oranında arttığını, aynı yıllar arasında AB bütçesinin ise yüzde 42 seviyesinde artış gösterdiğini belirtti. Lewandowski, ayrıca AB bütçesinin AB GSMH’sine oranının 1990’da olduğu gibi 2020 yılında da yüzde 20 oranında düşmesini beklediklerini söyledi.