İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 OCAK 2012

AVRUPA KOMİSYONU VERİ KORUMASINA İLİŞKİN YENİ BİR TÜZÜK AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 25 Ocak 2012 tarihinde, Avrupa Birliği’nin 1995 yılında veri korumasına ilişkin belirlediği kuralları revize etmek için kapsamlı bir yasa tasarısı sundu. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’nde veri güvenliği alanındaki yasal çerçevenin temelini oluşturan 95/45/EC sayılı Veri Koruma Yönergesi ile atılmış olup, aradan geçen 16 yıl içinde piyasaya çıkan yeni teknolojiler, hızla yayılan soysal paylaşım ağları gibi gelişmeler yeni kuralları gerekli kılmaktaydı. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde veri korunma alanında yeni yasal çerçeveyi belirleyecek bir Tüzük ve polis ile adalet kurumları arasında verilerin paylaşılmasına ilişkin yeni yönerge taslaklarını Avrupa Parlamentosu’na ve AB üye devletlerine sundu.

Söz konusu yeni yönerge taslağı ana başlıklarıyla şu konuları düzenliyor:

  • Sanal ortamda, vatandaşlara “unutulma hakkı”nın verilmesi; bir başka deyişle vatandaşlara ve işletmelere belirli bir süre sonra gerekli görülmeyen verilerini tamamen silme imkânının verilmesi.
  • Avrupa Birliği’nin veri koruması alanında belirlediği kuralların sadece Avrupa şirketlerini değil, AB pazarlarında faaliyet gösteren ve AB vatandaşlarına hizmet sunan tüm şirketleri kapsaması.
  • Şirketlerin, toplanan ve kullanılan verilerin yanı sıra veri ihlalleri hakkında, denetim kurumlarına ve müşterilere daha açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmekle sorumlu kılınması.
  • Vatandaşlara kendi verilerine daha kolay erişebilme ve kişisel verilerini bir hizmet sağlayıcısından bir diğerine daha kolay transfer edebilme imkânının verilmesi.
  • Bağımsız ulusal veri koruması kurumlarının yetkilerinin güçlendirilmesi;
  • Şirketlerin, verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeleri ihlal etmeleri durumunda, 1 Milyon Avro'ya kadar para cezasına çarptırılabilmesi.