İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 OCAK 2012

AVRUPA GIDA GÜVENLİĞİ OTORİTESİ 2012-2016 DÖNEMİ BİLİM STRATEJİSİNİ YAYIMLADI

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Autority- EFSA) 24 Ocak 2012 tarihinde Varşova’da 2012-2016 dönemi için Bilim Stratejisine ve kurumun bağımsızlığı ile bilimsel karar alma süreçlerine ilişkin iki belge yayımladı.  EFSA’nın paydaşları ile yaptığı istişareler sonucunda önümüzdeki beş yıllık dönemdeki stratejik hedefleri şu şekilde belirlendi:

  • EFSA’nın sağladığı bilimsel tavsiyelerin düzeyinin iyileştirilmesi ve işleyişinin daha açık, şeffaf, bağımsız ve sorumlu hale getirilmesi,
  • AB’de risk değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi,
  • Gıda zincirine ilişkin risklerin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımların geliştirilmesi ve uyumlulaştırılması,
  • Risk değerlendirme ve gözlemleme alanlarında bilimsel dayanakların güçlendirilmesi.

Bu strateji ile EFSA, AB’de gıda güvenliğinin denetlenmesine daha fazla destek sağlayabilecek. Ayrıca, güncel bilimsel veriler ışığında yapılan risk değerlendirmeleri ile tüketicinin korunması ve kamu, hayvan ve bitki sağlığının iyileştirilmesi sağlanacak. Şeffaflık politikası ile EFSA’nın kuralları çıkar çatışmalarının daha etkin bir şekilde ele alınması amacıyla daha açık ve basit hale getirilecek.