İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 OCAK 2012

AVRUPALI SOSYAL ORTAKLAR ARTAN GENÇ İŞSİZLİĞİNE İLİŞKİN ORTAK BİR BİLDİRİ YAYIMLADI

Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu (BusinessEurope), Avrupa Esnaf Sanatkârlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME), Kamu Hizmeti Sağlayan İşçi ve İşveren Avrupa Merkezi (CEEP) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından 24 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan ortak bildiride, yükselen genç işsizliğine yönelik AB Üyesi Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları’ndan acil tedbirlerin alınması istendi. Avrupalı sosyal ortaklar, genç işsizliği ile mücadele konusunda, 20 Aralık 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından sunulan önlemlerin memnuniyetle karşılandığını ifade ederlerken, söz konusu önlemlerin uygulanmasında sosyal ortaklar ile birlikte hareket edilmesinin önemli olduğuna dikkat çektiler. Genç işsizliğinin önümüzdeki on yılda bu şekilde devam ederse, çok daha büyük ve içinden çıkılamayacak bir sorun olarak AB’nin karşısına çıkacağını ifade eden sosyal ortaklar, önümüzdeki hafta Brüksel’de toplanacak AB Sosyal Politika ve İstihdam Bakanları’nın bu konu ile ilgili somut eylem planları oluşturmasını talep ettiler.

Son zamanlarda yapılan istihdam araştırmalarında, AB çapında işsizliğin en fazla gençleri etkilediği ortaya çıkmıştı. Fransa merkezli araştırma merkezi IRES tarafından 2012 yılı başında yayımlanan bir rapora göre 2007 yılından bu yana AB çapında hızlı bir şekilde düşen istihdam rakamları, 2010 yılından itibaren üye ülkeler arasındaki farkları daha görünür hale getirmiş durumda. Bu çerçevede, rapora göre işsizliğin en fazla arttığı grup ise gençler. Örneğin İspanya’da 2011’in ikinci yarısı itibariyle genç işsizliği yüzde 32 gibi rekor bir seviyeye ulaşmış durumda (2007-2010 döneminde yüzde 18,5’lik bir artış ile). Danimarka ve Hollanda gibi, genç istihdamının geleneksel olarak sorun oluşturmadığı ülkelerde bile durum tehlike sinyalleri vermeye başladı. Fransa, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’da ise genç işsizliği özellikle 2010 yılı itibariyle artışa geçmiş durumda.