İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 OCAK 2012

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ KÜRESEL İSTİHDAM KONUSUNDAKİ YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization- ILO) 24 Ocak 2012 tarihinde küresel istihdam konusunda her yıl yayımladığı "2012 Küresel İstihdam Eğilimleri: Daha Derin Bir İş Krizinin Önlenmesi" başlıklı raporunu yayımladı. Ekonomik büyümenin ve sosyal istikranın sürdürülebilmesi için daha fazla kişiye istihdam yaratılması gerektiğinin vurgulandığı raporda, dünyanın günde 2 Dolar’dan az para ile geçinen ve çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan, yaklaşık 600 Milyon kişi için iş olanakları yaratılması zorluğu ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Rapora göre, küresel iş piyasalarında 3 yıldır devam eden kriz nedeniyle küresel işsizlik 200 Milyon kişiye ulaştı. Uluslararası Çalışma Örgütü, bu sayının 2016 yılında 206 Milyon kişiye tırmanacağını tahmin ediyor. Yayımlanan rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Juan Somavia, hükümetlerin yoğun çalışmalarına rağmen, iş krizinin azalmadan devam ettiği uyarısında bulundu. Somavia, dünyada her 3 çalışandan birinin ya da yaklaşık 1,1 Milyar insanın işsiz olduğunu veya yoksulluk içinde yaşadığını, tüm ülkeler için iş yaratmanın birinci öncelik olması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayımlanan "2012 Küresel İstihdam Eğilimleri: Daha Derin Bir İş Krizinin Önlenmesi" başlıklı rapora şu internet adresinden ulaşılabilir: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_171571.pdf