İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 OCAK 2012

“AKTİF YAŞLANMA VE NESİLLER ARASI BİRLİKTELİK AVRUPA YILI” KAPSAMINDA İKİ YENİ ARAŞTIRMA YAYIMLANDI

Her ne kadar 2012 yılı AB çapında “Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Birliktelik Avrupa Yılı” olarak adlandırılmış olsa da, 23 Ocak 2012 tarihinde AB resmi istatistik kurumu Eurostat ve AB çapında yapılan en geniş kapsamlı kamuoyu araştırması olan Eurobarometre tarafından yayımlanan iki yeni araştırma, bu konuda AB çapında büyük görüş ayrılıklarının olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalar, AB çapında yaşlı nüfus içerisinde yaşlanma ile ilgili görüş farklılıklarının olduğu kadar, diğer yaş gruplarında yaşlanma ve yaşlanmanın gündelik hayattaki rolü hakkında da çok farklı düşüncelerin olduğunu gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, 2020 yılına kadar AB çapında yaşlı nüfusun istihdam edilebilirlik oranının yüzde 75 olması hedefleniyor. Bu çerçevede, özellikle sosyal güvenlik sistemleri ve kamu finansmanı bağlamında AB üye devletleri ciddi konularla karşı karşıya. Hele ki mevcut ekonomik krizde bu konular çok daha dikkatli şekilde ele alınmakta. Bu bağlamda kutlanan “Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Birliktelik Avrupa Yılı” çerçevesinde özellikle yaşlı nüfusun işgücü piyasası içerisindeki rolüne ilişkin ciddi tartışmalar yürütülüyor. Eurostat ve Eurobarometre tarafından yayımlanan her iki ankette de, bu konulara AB vatandaşlarının bakışı ortaya koyuluyor.

Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre, AB vatandaşlarının yüzde 71’i, AB’nin her geçen gün yaşlandığının farkında. Ancak, AB vatandaşlarının sadece yüzde 42’lik bir bölümü bunu bir sorun olarak algılıyor. Her 3 AB vatandaşından sadece bir tanesi 2030 yılına kadar emeklilik yaşının yükseltilmesini isterken, AB vatandaşlarının yüzde 61’i emeklilik yaşının düşürülmesi gerektiğine inanıyor.

Araştırma ayrıca, Avrupalıların “genç”, “orta yaşlı” ve “yaşlı” nüfusu nasıl tanımladıkları konusunda ciddi farklılıkların bulunduğunu da ortaya koymakta. Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre; Malta, Portekiz ve İsveç vatandaşları için 37 yaşına kadar olan nesil “genç” nüfusu oluşturuyor. AB ortalamasında “yaşlı” nüfus olarak adlandırılan nüfusun yaşı ise 64.

AB resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan araştırmaya göre ise, son 10 yılda yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranı, diğer nüfus gruplarının istihdama katılım oranları ile karşılaştırıldığında sürekli olarak artış göstermekte. Bu çerçevede 2010 yılı itibariyle en yüksek oranlara sahip olan ülkeler: İsveç, Danimarka ve Finlandiya. Polonya, Slovenya ve Malta ise, yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranının en düşük olduğu ülkeler.