İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2014

İKV BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN ENERJİ SEKTÖR TOPLANTISINDA KONUŞTU

2014 yılında 20’ncisi düzenlenecek olan ve kısaca ICCI olarak adlandırılan 20'nci Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı öncesinde gerçekleştirilen 2’nci Enerji Sektör Buluşması, İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ile İSO Meclis Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay’ın katılımlarıyla, 24 Mart 2014 tarihinde İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlendi.

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan konuşmasında, enerji sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alırken, özellikle ülkemizin AB katılım sürecinde enerji alanındaki uyum çalışmalarına değindi. Enerji faslının müzakerelere açılması yönünde çağrıda bulunan İKV Başkanı Vardan, bu başlığın müzakerelere açılmasının hem AB’nin hem de Türkiye’nin yararına olduğunun, gerek AB kurumları yetkilileri gerekse AB’nin önde gelen liderlerince defalarca vurgulandığını hatırlattı.

Türkiye’nin ve AB’nin enerji güvenliğinden bahsederken geçtiğimiz günlerde Ukrayna’da ve Kırım’da yaşanan gelişmeleri ele alan İKV Başkanı, Türkiye’nin enerji rotasının çeşitlendirilerek, arz güvenliğinin artırılmasının öneminin daha da öne çıktığını, TANAP ve TAP gibi projelere yenilerinin eklenmesinin gerektiğini belirtti. Enerji arz güvenliğinin sağlaması açısından yenilenebilir kaynaklara ve enerji verimliğine dikkat çeken Vardan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirmesiyle aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadeleye de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

AB enerji mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, elektrik ve doğalgaz piyasalarındaki serbestleştirme çalışmalarına konuşmasında yer veren İKV Başkanı, bunun yanında nükleer enerji alanında AB İlerleme Raporları’nda belirtildiği gibi, çerçeve kanunun kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Günümüzde enerji politikasının, Ukrayna krizinin enerji arz güvenliğine etkilerinden, enerjide yeni teknolojilerin geliştirilmesinin önemine, kaya gazı gibi yeni kaynaklara yapılan yatırımlardan, akıllı şebekelerin desteklenmesine, dünyada enerji fakirliği ile mücadeleden, enerji alanında uluslararası projelerin hayata geçirilmesine kadar son derece kapsamlı ve geniş bir hale geldiğini söyleyen Vardan, AB’de ve ülkemizde sanayinin geleceğini, rekabet gücümüzü artırmayı, inovasyonun teşvik edilmesini, bilim, araştırma ve eğitim politikalarını, iklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin korunmasını, ulaştırma araçlarını ve politikalarını enerji politikasından bağımsız tartışamayacağımızı ifade etti.

Dolayısıyla, bu kadar önemli bir konuda hem AB, hem de Türkiye’nin daha güçlü ve derin bir işbirliği içerisinde olmasının önemini vurgulayan İKV Başkanı, Türkiye’nin belirlemiş olduğu 2023 hedefleri içinde yer alan 500 milyar dolarlık ürün ihraç edebilme ve dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girebilme hedeflerine ancak doğru ve akıllı enerji politikalarıyla ulaşabileceğinin altını çizdi.

Toplantının diğer konuşmacısı İSO Meclis Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay, dünyadaki enerji trendlerinin iyi kavranmasının gerektiğini belirterek, bu konuda doğru yatırım kararları alınmasının elzem olduğunu söyledi. “Sanayi Sektöründe Yaşanan Enerji ile İlgili Sorunlar” başlıklı konuşmasında enerji yoğun sektörlerde rekabetçi teşviklerin olmasını isteyen İSO Meclis Başkanı ve İKV Başkan Yardımcısı Bodur Okyay, sanayi için arz güvenliğinin de önemli olduğunu ve burada oluşacak sorunun üretimi zorlaştıracağını hatırlattı. İstanbul Sanayi Odası’nın enerji ile ilgili yaptığı çalışmalara da değinen Bodur Okyay, bu kapsamda yenilenebilir enerji ve nükleer enerji konusunda yapılan toplantıları, hükümete sanayinin enerji sorunları hakkında sundukları görüşleri ve ürettikleri çözüm önerilerini sıraladı.