İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2014

AVRUPA KOMİSYONU TİCARİ KISITLAMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014 RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu’nun Mart ayında yayımladığı raporda, AB’nin önemli ticaret ortaklarının uygulamış oldukları ticari kısıtlama önlemleri inceleniyor. Raporda, 2013 yılından bu yana, Avrupalı şirketlerin Çin, Hindistan, Japonya, Arjantin, Brezilya, ABD ve Rusya’daki pazarlara erişiminin önündeki engellerinin çoğunun kaldırılması konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çekiliyor. Bununla birlikte raporda, başta Rusya olmak üzere bazı devletlerin hala “kökleşmiş” korumacı kısıtlamalara başvurmayı sürdürdükleri belirtiliyor.

Söz konusu raporda ilerleme kaydedilen konular çerçevesinde, Çin’in lojistik ve denizcilik sektörlerinde uyguladığı vergilendirme önlemlerinde ayrımcı unsurların kaldırılması, Avrupa Komisyonu tarafından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Raporda ayrıca, Hindistan hükümetinin yerel ürünler lehine satış alım politika uygulamalarını bırakmasıyla, Avrupalı telekomünikasyon ve elektronik ürün imalatçılarının Hindistan pazarına ulaşımının kolaylaştığının altı çiziliyor. Buna ek olarak, Brezilya’nın ortak gümrük tarifesinde 100 civarında geçici istisnai uygulamadan vazgeçmesi, Avrupa Komisyonu tarafından olumlu karşılandı.

Avrupa Komisyonu, Ağustos 2012’de üye olduğu Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) yükümlülüklerine yerine getirme konusunda yavaş ilerleme kaydeden Rusya’nın, ticari engeller uygulamaya devam etmesini eleştiriyor. Bu bağlamda, Rusya’nın uyguladığı sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ithal arabalarda uyguladığı geri dönüşüm vergisi, bazı sektörlerde ticaret önünde karşılaşılan teknik engeller büyük bir endişe teşkil ediyor. Tüm bunların yanı sıra, Rusya’nın Beyaz Rusya ve Kazakistan ile oluşturduğu gümrük birliği kapsamında uyguladığı teknik düzenlemeler de eleştiriliyor. Tüm bu önlemler nedeniyle, bu yılki rapora sadece Rusya’yı kapsayan bir bölüm eklenildi.

Avrupa Komisyonu’nun ticari kısıtlamalara ilişkin hazırladığı raporda, Rusya’nın yanı sıra diğer ülkelerde de önemli ticari engellerin uygulanmaya devam edildiği belirtiliyor.

Raporda bahsi geçen ticari engeller ve uygulandığı ülkelerin başında şunlar geliyor:

--Çin (yerli yenilikçilik politikası, yerli içerik şartları ve kozmetik düzenlemeler);

--Hindistan (lastikler için sertifika rejimi, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri);

--Arjantin (yerel içerik şartları);

--Mercosur (denizcilik hizmetlerine ilişkin hükümler)

Raporda, Avrupa Komisyonu ayrıca, bazı ülkelerin ticaret ve yatırım önünde yeni engeller getirdiklerine dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Japonya tarafından tahta; Çin tarafından ise alkollü içecekler ve şarap ürünlerinde yeni kısıtlamalar getirildi.

Söz konusu rapora Avrupa Komisyonu’nun http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152272.pdf internet adresinden ulaşılabilir.