İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2014

AB TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ TOPLANDI

24 Mart 2014 tarihinde Brüksel’de bir araya gelen AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları, tarımsal ürünlerin tanıtımları ve et ürünlerinin menşelerinin etiketlendirilmesi konularını ele aldı. Bakanlar ayrıca, tarımsal ürünler için bilgi sağlama ve tanıtım yöntemleri konusundaki düzenleme önerisini görüştü. Geçtiğimiz ay yapılan Tarım ve Balıkçılık toplantısında da tartışılmış olan öneri, AB’nin tanıtım politikalarının Ortak Tarım Politikası’yla uyumlu bir şekilde yenilenmesini amaçlıyor. Toplantıda, üye ülkelerin çoğu başkanlık uzlaşma önerisini ve AB finansman oranının artmasını destekledi. Tarım Komitesi, Avrupa Parlamentosu tarafından önerilen değişiklikleri incelendikten sonra müzakere için son önerisini başkanlığa iletecek.

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nde ele alınan diğer konular şu şekilde oluştu:

Etiketlendirme

Avrupa Komisyonu, Aralık 2013’te içeriğinde et olan ürünlerin zorunlu olarak etiketlenmesinin kapsamının genişletilmesiyle ilgili hazırladığı raporda, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve zorunlu menşe etiketlenmesi ile bunların uluslararası ticaret ve pazardaki olası etkileri konularına değindi. Konsey toplantıları sonucunda, etiketlendirmenin zorunluluğu veya gönüllülüğü ve menşelerin genel veya spesifik olarak belirtilmesi konularında farklı görüşler ortaya çıktı.

Organik Tarım

Komisyon, Bakanları aynı zamanda organik tarımın hukuki çerçevesiyle ilgili öneri konusunda da bilgilendirdi. Yeni öneride; daha uyumlu üretim kuralları, kontrol sisteminin ayrıntılarıyla ilgili tek bir yasa metni oluşturulması, AB’deki küçük çaplı çiftçiler için bir grup sertifikasyon sistemi, organik olarak işlenen ürünlerin üretiminde sadece organik tarım ürünlerinin kullanılması, çiftçiler haricinde organik üretim yapan işletmecilerin çevresel performanslarını yükseltmeleri için yeni bir sistem oluşturmaları ve izlenebilirliğin geliştirilmesi ile dolandırıcılığın önlenmesi hakkındaki hükümlerin geliştirilmesi gibi maddeler bulunuyor.

Balıkçılık

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nde balıkçılıkla ilgili olarak, kıyı devletlerinin uskumruyla ilgili hükümleri ve AB-Norveç arasındaki ikili görüşme konuları ele alındı. Komisyon, 12 Mart’ta AB ile Norveç ve Faroe Adaları arasında imzalanan 5 yıllık uskumru anlaşmasıyla ilgili raporunu Konsey’e sundu. Konsey aynı zamanda kum balığı için izin verilen toplam avlanma sınırı konusunda da anlaşmaya vardı. Yasa dışı balıkçılık ile ilgili mücadele kapsamında Belize, Kamboçya ve Gine için ticari yaptırımların başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamanda, bu üç ülkenin AB’ye balık ithal etmesi yasaklandı. Belize, Kamboçya ve Gine, daha önce de AB tarafından yasadışı balıkçılıkla ilgili uyarı almıştı.

Tarım

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nde ele alınan bir diğer konu ise 2015 süt kota sistemi çerçevesinde mandıracılığın geleceği idi. Konsey aynı zamanda 2007 reformundan itibaren meyve ve sebze sektörüyle ilgili bir raporu da ele aldı.

Konseyde ayrıca, ilkokuldaki çocukların kahvaltılarında bal tüketiminin artırılması, Budapeşte’de Aile Tarımcılığı hakkında düzenlenen forumun sonuçları, işlenmiş pirincin ithalinin artması sebebiyle AB’nin pirinç sektöründe yaşadığı sıkıntılar, yasal olmayan ve düzenlenmemiş balıkçılıkla savaşmak için alınması gereken ticari önlemler değerlendirildi.