İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2014

Avrupa Komisyonu AB ekonomisinin uzun vadeli finansmanı için yol haritası ortaya koydu

Avrupa Komisyonu 27 Mart 2014 tarihinde ekonominin sürdürülebilir büyüme eğilimine geri dönmesi ve çeşitli uzun vadeli finansman yollarının açılmasını sağlayacak önlemler paketini ortaya koydu. Bilindiği üzere ekonomik ve finansal kriz, finans sektörünün, başta uzun vadeli yatırımlar olmak üzere reel ekonomiyi finanse etme kabiliyetini olumsuz yönde etkilemişti. AB’de başta Avrupa 2020 Stratejisi ve 2030 enerji ve iklim paketi olmak üzere altyapı, yeni teknolojiler ve inovasyon, AR-GE ve İnsan kaynakları alanlarında uzun vadeli finansmana büyük gereksinim duyuluyor.

Bu amaçla Avrupa Komisyonu reel ekonominin uzun süreli finansmanını sağlayabilmek için çok yönlü bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu yaklaşım kapsamında uzun vadeli finansman için özel sektör kaynaklarının harekete geçirilmesi, emeklilik fonlarına ilişkin yeni kurallar getirilmesi, KOBİ’lere sağlanan kaynakların ve üye ülke mevzuat düzenlemelerinin incelenmesi, kurumsal yönetim kaynaklarının ve düzenlemelerinin geliştirilmesi öngörülüyor. En önemli finansman kaynaklarının başında gelen emeklilik fonları ve birikim planı gibi özel kaynakların harekete geçirilmesi önem taşıyor. Bunun için ilgili mevzuatta risk yönetimi ve denetimi alanlarında değişiklik yapılması öngörülüyor. AB tasarruf mekanizmaları üzerine bu yıl bir fizibilite çalışması da yayınlayacak. Sermaye piyasalarında menkul kıymetlerin payının artırılması ve küresel finansal krizin başlangıç sebebi de olan kötü ve iyi ürünlerin ayırt edilmesi çalışmalarında bulunulacak.