İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2014

Hırvatistan, AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması’na dâhil oldu

Güney Kore ile 6 Ekim 2010 tarihinde imzalanan ve 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması, AB’nin şu ana kadar akdettiği en önemli ve en kapsamlı ikili ticari anlaşması niteliğini taşıyor.

1 Temmuz 2013 tarihinde AB’ye katılan Hırvatistan’ın bu anlaşmaya dâhil edilmesi ve böylelikle Güney Kore tarafından verilen tavizlerden faydalanabilmesi için, AB ve Güney Kore serbest ticaret anlaşmasına bir protokol eklendi. Söz konusu protokol, taraflar arasında 25 Mart 2014 tarihinde imzalandı.