İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2014

Çek Cumhuriyeti, AB Bütçe Paktı’nı imzalamaya hazırlanıyor

Çek Cumhuriyeti hükümeti 24 Mart 2014 tarihinde, AB Bütçe Paktı’nı imzalama kararı aldı. Hırvatistan ve İngiltere ile birlikte Çek Cumhuriyeti Bütçe Paktı’na dâhil olmayan az sayıda ülke arasında yer alıyordu.

Bütçe Paktı’na ilişkin olarak hükümetlerarası antlaşma, “dengeli bütçe” prensibini getiriyor ve Pakt’a üye devletlerin bütçelerinin fazla vermesi ya da dengede olması öngörülüyor. Bütçe Paktı’nın koşullarından bir diğerine göre, yıllık yapısal bütçe açığının nominal GSYİH’nin yüzde 0,5’ini geçmemesi gerekiyor. Söz konusu kural, bazı istisnai durumlarda geçici olarak sapma gösterebiliyor. Buna göre, kamu borcunun GSYİH’ya oranının yüzde 60’ın altında olması halinde, kamu açığı limiti GSYİH’nın yüzde 1’i olarak belirlenebiliyor. Çek Cumhuriyeti mevut durumda bu koşulu yerine getiriyor.

Çek Hükümeti’nin AB Bütçe Paktı’nı imzalama kararının Çek Parlamentosu’nda onaylaması gerekiyor. Önceki hükümet, sıkı mali kurallar getiren Bütçe Paktı’nı imzalamayı reddetmişti